УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Наеми

Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти собственост на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен

„УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен
ОБЯВЯВА


Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, както следва:
1.1. Терен с площ от 6 кв.м, находящ се пред главния вход на Първа клинична база на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, за поставяне на павилион за канцеларски материали, книги, детски играчи и др.;
1.2. Терен за поставяне на рекламно съоръжение с размери - до 4/3 м лицева площ, монтирано на носещ елемент с височина между 2,5-3м., анкерирано на бетонна основа, находящ се на територията на Първа клинична база на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД.
1.3. Терен за поставяне на рекламно съоръжение с размери - до 4/3 м лицева площ, монтирано на носещ елемент с височина между 2,5-3м., анкерирано на бетонна основа, находящо се на територията на Първа клинична база на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД.

Документи за участие в процедурата могат да бъдат изтеглени от тук:

1.Извлечение от решение за откриване на конкурсната процедура;
2.Указания за участие в конкурса;
3.Декларация по условията на конкурса (образец);
4.Примерен образец на договор за наем.

 

Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти собственост на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен

„УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен
ОБЯВЯВА
Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, както следва:

1.1. Помещение с разгърната площ от 171.00кв.м., намиращо се в УПИ І, кв. 246 по плана на гр. Плевен в терена на Първа клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен с адрес: гр. Плевен, ул. „Георги Кочев” № 8А, до Клиниките по неврология и неврохирургия което да се използва за търговска или административна дейност;
1.2. Терен с площ 10кв.м, до автобусната спирка на бул.”Георги Кочев” №8А, за поставяне на павилион за продажба пакетирани храни, напитки и др.;
1.3. Терен с площ 15кв. м, намиращ се до между автобусната спирка на бул. „Г.Кочев” и южния пешеходен вход на Първа клинична база на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД, на адрес бул.”Георги Кочев” №8А, за разполагане на павилион за търговия на дребно;
1.4. Терен с площ от 6 кв.м, находящ се пред главния вход на Първа клинична база на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, за поставяне на павилион за канцеларски материали, книги, детски играчи и др.;
Всички съоръжения намиращи се на горепосочените терени следва да се осигурят от бъдещите наематели. Наемодателят не предоставя съоръжения на наемателите.

Изтеглете необходимите документи:

1. Решение за обявяване на процедурата;
2. Указания за участие;
3. Декларация за условията на конкурса.

 

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти

„УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен

ОБЯВЯВА

Конкурс за отдаване под наем на следните недвижими имоти:

1.1. терен с площ от 70.00 (седемдесет) кв.м., в терена на Първа клинична база, ул. „Георги Кочев” № 8А който да се използва за търговска дейност;

1.2. Помещение с разгърната площ от 171.00 кв.м., намиращо в терена на Първа клинична база, ул. „Георги Кочев” № 8А, което да се използва за търговска или административна дейност;

1.3. Терен с площ от 38.00 /тридесет и осем/ кв.м., намиращ се в двора на Първа клинична база, срещу входа на големия стационарен корпус, бул. „Георги Кочев” № 8А, за разполагане на кафе-аператив. Съществуващата конструкция не е собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД и не е предмет на бъдещия договор за наем. Взаимоотношенията между участника спечелил правото да наеме терена, и собственика на конструкцията, следва да се регулират с отделен договор между тях;

1.4. Терен с площ от 2 кв.м, за поставяне на автоматично терминално устройство, находящ се на първи партерен етаж в сградата на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, в гр.Плевен, бул. „Георги Кочев”№8А,

1.5. Терен с площ 103 кв.м, намиращ се пред главния вход на Първа клинична база, бул. „Георги Кочев” № 8А, за разполагане на кафе-аператив. Съществуващата конструкция не е собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД и не е предмет на бъдещия договор за наем. Взаимоотношенията между участника спечелил правото да наеме терена, и собственика на конструкцията, следва да се регулират с отделен договор между тях;

1.6. Терен с площ от 50 кв.м., намиращ се в терена на Първа клинична база, адрес бул. „Георги Кочев” № 8А, долепен до Клиника по патологична анатомия, със североизточно изложение към ул. „Петър Ненков”, за използване за търговска и/или административна дейност;

1.7. Три терена за поставяне на автомат за напитки, както следва:

1.7.1. Терен №1, с площ от 2 кв.м, за поставяне на автомат за напитки, находящ се на първи етаж в сградата на Клиника по онкогинекология;

1.7.2. Терен №2, с площ от 2 кв.м, за поставяне на автомат за напитки, находящ се на първи етаж в сградата на Клиника по акушерство и гинекология;

1.7.3. Терен №3, с площ от 2 кв.м, за поставяне на автомат за напитки, находящ се на първи партерен етаж в сградата на Спешно приемно отделение.

procedura - naemi.doc

 

 

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на “УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, а именно:   1.1. Терен с площ от 5кв.м, част от партерния етаж   1.2. Терен с площ от 2 кв.м, за поставяне на автоматично терминално устройство   1.3. Терен с площ от 6 кв.м, находящ се пред главния вход на Първа клинична база   1.4. Терен с площ 10 кв.м, до автобусната спирка на бул. “Георги Кочев”

Изтегли документи:

ukazania-uchastie.doc

reshenie.doc

deklaraciq-uslovia.doc

 

Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти

 „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен
ОБЯВЯВА
Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, както следва:

1.1. Терен с площ 10 кв.м, до автобусната спирка на бул.”Георги Кочев” №8А, за поставяне на павилион за продажба пакетирани храни, напитки и др.;
1.2. Терен с площ от 6 кв.м, находящ се пред главния вход на Първа клинична база, за поставяне на павилион за канцеларски материали, книги, детски играчи и др.;
1.3. Терен с площ 38 кв.м, за използване като кафе-аператив, находящ се до Клиниките по неврохирургия и неврология в двора на Първа клинична база. Съществуващите съоръжения не са собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД и използването им следва да се договори допълнително със собствениците им;
1.4. Терен с площ от 10 кв. м, представляващ площ от покрива над Клиниката по гастроентерология в Първа клинична база, за монтиране на базова станция на мобилен оператор;
1.5. Терен с площ от 18 кв. м, представляващ площ от покрива над Клиниката по хирургия в Първа клинична база, за монтиране на базова станция на мобилен оператор;