УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Измина една трудна и изпълнена с много предизвикателства година. Всички бяхме изложени на голямо напрежение в работата си, изпълнена с трудни моменти, но въпреки това Вие проявихте огромен професионализъм, безкрайно търпение и грижа към хората за опазване на здравето и живота им. Всичко, което постигаме заедно, е благодарение на Вас и на неуморната Ви работа. Затова днес, аз изказвам от името на Ръководството на „УМБАЛ – Д-р Г. Странски“ ЕАД и лично от свое име огромни благодарности за Вашия труд, който цяла България видя и оцени. Пожелавам на всички една по-светла, здрава, спокойна и щастлива година!
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ, ДМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„УМБАЛ – Д-Р Г.СТРАНСКИ“ ЕАД