УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ОТДЕЛЕНИЕ по СЪДЕБНА МЕДИЦИНА и ДЕОНТОЛОГИЯ

Отделението е създадено към Окръжна болница - Плевен, с пръв завеждащ д-р Пенко Тотев. Със създаването на ВМИ - Плевен, отделението влиза в структурата на Катедра по съдебна медицина на ВМИ - Плевен. С началото на реформите в здравеопазването и отделянето на УМБАЛ - Плевен, от МУ - Плевен, се обособява като самостоятелна структура към болницата Отделение по съдебна медицина.

    

Дейността на отделението е експертна по своята същност с две основни направления:

- съдебна патология
- клинична съдебна медицина.
Прегледи   за  освидетелстване   на  живи   лица,  пострадали   при ПТП, злополуки, физически инциденти
Изготвяне на съдебномедицински експертизи по нареждане на следствие, прокуратура и предварителни производства
Извършване на аутопсии на починали лица
Лабораторни изследвания и съдебномедицински тестове
Експертизи за оценяване на качеството на медицинската
дейност при съмнения за допуснати грешки и пропуски
Експертизи за застрахователни институции и осигурителни дружестваДоц. д-р Петко Лисаев, дм
началник отделение

Роден на 2 януари 1949 г. в Пловдив. През 1977 г. завършва ВМИ-Пловдив, след което в продължение на две години работи като участъков лекар. Асистент, старши асистент и главен асистент в Катедрата по съдебна медицина към ВМИ -Плевен, е от 1979 г. Доцент е от 1989 г. със специалност "Съдебна медицина". Има 30 публикации в български и 4 в чуждестранни списания. Автор е на монографиите "Медицинска деонтология и медицинско право", "Евтаназия или медицински контрол на умирането и смъртта". Автор е на раздели от учебника по съдебна медицина и деонтология и от ръководството за практически упражнения за съдебна медицина.


СПЕЦИАЛИСТИ:

Доц. д-р Петко Лисаев, дм
Д-р Данчо Деков
Д-р Сергей Деянов
Д-р Пламен Доровски


КОНТАКТИ:

5800 Плевен, ул "Св. Климент Охридски" 1, тел.: 064/884 233; 884 249

 
You are here: Начало СЪДЕБНА МЕДИЦИНА и ДЕОНТОЛОГИЯ