УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ОНКООПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Проф. Горчев с екип от специалисти от УМБАЛ за първи път в Югоизточна Европа извършва лапароскопска разширена хистеректомия с тазова лимфна дисекция на жена с рак на шийката на матката в 1-ви стадий; за първи път оперира жена със същото заболяване, извършвайки лапароскопска оперативна интервенция със запазване на детеродните й функции с цел забременяване „ин витро”; внедрява нова методика на хирургично лечение при раковите заболявания на женската полова система; внедрява авангардни технологии в ендоскопската хирургия чрез разработването и реализирането на проект за разкриване на “Университетски, телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна”, базиран в Университета и клиничната му база Онкологичния център на УМБАЛ Плевен; чрез внедряваната в клиничната практика нов тип хирургия „Робот асистирана хирургия” - за първи път в Югоизточна Европа той извършва хистеректомия; извършва първата в Източна Европа роботизирана радикална хистеректомия с лимфна дисекция на жена с рак на шийката на матката и т.н.Адм. отговорник - Проф. д-р Славчо Томов, дм

КОНТАКТИ:
5800 Плевен; бул. "Георги Кочев" 8а; тел.: 064/ 886 235

 
You are here: Начало СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ОНКООПЕРАЦИОНЕН БЛОК