УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Операционният блок е базиран на петия етаж в централния корпус на болницата и се състои от девет операционни зали с общо петнадесет операционни маси. В ОБ се извършват спешни и планови оперативни интервенции, сепарирани по клиники, нозологични единици, спешност и септичност.АПАРАТУРА:
Три зали, оборудвани с техника за лапароскопски операции
Термоаблатор за термоаблация на туморни процеси
Апаратура и оборудване за интраоперативна рентгенова диагностика
Апарат за автохемотрансфузия
Интраоперативен ехограф
Апарат за интраоперативна холедохоскопия
Криодеструктор
Лигашур
"С" -рамо за интраоперативни ангиографии
"Хидроджет" - апарат за резекция на паренхимни органи и мезоректална ексцизия
Централна вакуумна инсталация
Централна кислородна инсталация, с възможности за локално кислородоподаванеД-р Венцислав Грозев
aдм. отговорник на Операционен блок

Роден на 7 юли 1956 г. Завър¬шва медицина 1983 г. Придобива специалност по обща хирургия 1991 г. От 1993 г. е главен асистент към Катедра по пропедевтика на хирургичните болести. Специализация по изгаряния и пластично-възстановителна хирургия, лапароскопска хирургия, спешна хирургия при масов травматизъм. Член на БХД, НССЛХ. Има публикации в български и международни издания. През 2007 г. завършва магистърска програма "Здравен менинджмънт". Председател на РК на БЛС.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 332; 886 335

 
You are here: Начало СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК