УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

1 ПЪРВА КЛИНИКА по ХИРУРГИЯ
2 ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ
3 ТРЕТА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ
4 НЕВРОЛОГИЧНА КЛИНИКА
5 КЛИНИКА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ
6 ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК
7 ОНКООПЕРАЦИОНЕН БЛОК
8 КЛИНИКА по НЕВРОХИРУРГИЯ
9 КЛИНИКА по ОРТОПЕДИЯ и ТРАВМАТОЛОГИЯ
10 КЛИНИКА по УРОЛОГИЯ
11 КЛИНИКА по АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
12 КЛИНИКА ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ
13 ОТДЕЛЕНИЕ по МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
14 Първа психиатрична клиника (мъже)
15 ВТОРА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА (жени)
16 III-ТА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА (по обща психиатрия и зависимости)
17 КЛИНИКА по КОЖНИ и ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
18 КЛИНИКА по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
19 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
20 КЛИНИКА по УШНИ, НОСНИ и ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
21 ОРАЛНА ХИРУРГИЯ – КЛИНИКА УНГ СПЕШЕН КАБИНЕТ ПО ОХ КЪМ СПО
22 КЛИНИКА по ОЧНИ БОЛЕСТИ
23 КЛИНИКА по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
24 ОТДЕЛЕНИЕ по АЛЕРГОЛОГИЯ
25 КЛИНИКА по ХЕМАТОЛОГИЯ
26 КЛИНИКА по ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
27 Отделение за гастроентерологична диагностика
28 КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ „ Д–Р ДОЧО ИВАНОВ”
29 КЛИНИКА по НЕФРОЛОГИЯ и ДИАЛИЗА
30 КЛИНИКА по ПНЕВМОЛОГИЯ и ФТИЗИАТРИЯ
31 ПЪРВА КАРДИОЛОГИЧНА КЛИНИКА
32 ВТОРА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
33 ОТДЕЛЕНИЕ по ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА и ИЗСЛЕДВАНИЯ
34 КЛИНИКА по ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
35 КЛИНИКА по ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
36 КЛИНИКА по ГИНЕКОЛОГИЯ
37 ОТДЕЛЕНИЕ по НЕОНАТОЛОГИЯ
38 АКУШЕРСКА КЛИНИКА
39 КЛИНИКА по РИСКОВА БРЕМЕННОСТ
40 ОТДЕЛЕНИЕ по СЪДЕБНА МЕДИЦИНА и ДЕОНТОЛОГИЯ
41 Отделение по обща и клинична патология
 
You are here: Начало СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК