УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ С ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания /ОДНБПФЗ/ е разположено  в самостоятелна  сграда на ул.”Кирил и Методий” № 20, собственост на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД -Плевен  и е устроен  както следва:

Първи етаж – регистратура с необходимата картотека, патофункционален  кабинет (ЕКГ и спирометрия, манту), един приемно – консултативен кабинет по детска пневмофтизиатрия, клинична лаборатория, тоалетна за пациенти.

Втори етаж – два  приемно – консултативни  кабинета, рентгенова зала със скопичен и графичен пост, рентгенова лаборатория, кабинет  за административна дейност, тоалетна за персонала.

Трети етаж – там е разположен  архива  и складове с консумативи.

В ОДНБПФЗ постъпват  и се лекуват  следните контингети болни:

1.Болни с всички форми и фази на белодробна и извънбелодробна ТБК

2. Болни с остра  дихателна недостатъчност в резултат на:  бронхиална  астма, пневмония, белодробна тромбоемболия, пневмоторакс, масивно  кръвохрачене, шок,  масивен плеврален излив.

3. Болни с изострена  хронична дихателна недостатъчност: ХОББ, инфектирани бронхиектазии, пневмофиброза и др.

4. Болни с  проява на застойна сърдечна недостатъчност, насложени  на белодробно заболяване.

5. Диспансеризирани болни  в ОДНБПФЗ.

6. Контактни болни  на туберкулозна инфекция.

7. В ОДНБПФЗ се извършват профилактични прегледи на групи от хора работещи в производства със запрашена среда.

Кадрово осигуряване  на ОДНБПФЗ. Началник  отделение –Д-р Огнян Начев (вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия), двама лекари - Д-р Стефан Личев и Д-р Лидия Монева,  детски болести, пневмология и фтизиатрия - Доц.Бойко Шентов, пет медицински  сестри, един  рентгенов лаборант и един санитар.

Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания работи по европейска „Програма за превенция на туберкулозата”.

 

 
You are here: Начало СТРУКТУРА КОНСУЛТ. - ДИАГНОСТ. БЛОК ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ С ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ