УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

БОЛНИЧНА ХИГИЕНА и ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Отделът е изграден в съответствие с европейските стандарти в областта на болничната хигиена (превенция и контрол на нозокомиалните инфекции).
СТРУКТУРА:

1
. Служба „Централна стерилизация"
Ежедневно се обработват над 200 стерилни единици. Службата е оборудвана с 7 парови стерилизатори „Шерер” с компютърна система за управление и обработка на информацията, с общ капацитет 300 СЕ   (стерилни единици), 1 газов стерилизатор за нискотемпературна стерилизация с формалдехид на изделия от термолабилни материали, 1 плазмен стерилизатор, 3 миялно-дезинфекционни машини за предстерилизационна подготовка на инструменти.
Наличната апаратура и оборудване дават възможност за стерилизация на материали и от други лечебни заведения.

2. Служба „Опасни болнични отпадъци”

Службата разполага с единствената в страната машина за обеззаразяване на болнични отпадъци на фирмата „Екодас”.

- Управление на опасните отпадъци от медицинската дейност
- Събира от клиничните структури опасните болнични отпадъци
- Извършва на заключителни дезинфекции

3. Специалист по профилактика и контрол на нозокомиалните инфекции.
- Контрол на регистрацията и съобщаването, проучване   и епидемиологичен анализ на ВБИ
- Контрол на санитарно-хигиенното състояние и противоепидемичния режим в клиничните структури
- Разработване на дезинфекционната политика на болницата
- Разработване на болнични стандарти за асептика и антисептика при извършване на медицински манипулации и грижи за пациентите
- Обучение на болничния персонал по проблемите на профилактиката и контрола на ВБИ

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул."Георги Кочев" 8 а,

886 342 – Началник служба Централна стерилизация

886 194 – Специалист по контрол на инфекциите;

тел: 064/ 886 198 – инспектор по обществено здраве, дезификтори;

 

 
You are here: Начало СТРУКТУРА БОЛНИЧНА ХИГИЕНА и ЕПИДЕМ...