гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ВТОРА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА (жени)

В клиниката се извършва диагностична и лечебна дейност на пациенти с психични разстройства – афективни, шизофренни, зависимости, психични и поведенчески разстройства при органични състояния, кризисни реакции вследствие на стрес, лица със суицидален риск, а също така се извършват съдебно-психиатрична и трудова експертиза.

Клиниката е акредитирана от Министерство на здравеопазването за лечебна и учебна дейност с отлична оценка. Осигурени са всички необходими условия за пребиваване на пациентите при свободен режим според медицинския стандарт по психиатрия. Не се изисква здравно осигуряване за провеждане на стационарно лечение.

В клиниката работят само висококвалифицирани специалисти.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Георги Георгиев – временно изпълняващ длъжността началник Втора психиатрична клиника (жени), главен асистент, специалист психиатър
Д-р Петранка Чумпалова – асистент, задочен докторант, специалист психиатър
Д-р Петър Коларов – лекар специализант
М.с. Валя Монова – временно изпълняваща длъжността старша медицинска сестра

КОНТАКТИ:
гр. Плевен, ж.к.”Сторгозия” № 113
Телефони: 064/886-860; 064/886-854; 064/886-862; 064/886-853
e-mail – kopfemale_pln@abv.bg