гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ВТОРА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Проф. д-р Мария Цекова, дмн
началник клиника

Родена на 20. 07. 1953 г. в Плевен. През 1977 г. завършва ВМИ - София. От 1978 г. работи в Интензивно кардиологично отделение на Първостепенна окръжна болница - Плевен. От 1979 г. е асистент в Кардиологична клиника - Интензивно кардиологично отделение, ВМИ - Плевен, а в последствие старши и главен асистент. Има две специалности: "Вътрешни болести" и "Кардиоревматология". Специализира в Мичиган, Залцбург, Виена. От 2002 г. е Началник на ИКО МБАЛ - Плевен. През 2003 г. защитава дисертация на тема “Клинични и прогностични аспекти при остър миокарден инфаркт без Q-зъбец”. От 2005 г. е Доцент по кардиология към МУ - Плевен. От м. април 2005 г. е Началник интензивно кардиологично отделение, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен. От 2005 г. е началник Клиника по кардиология и интензивно лечение. Има 64 научни съобщения и доклади и 48 публикации в българския и чуждестранен медицински печат.Началникът на клиниката Професор д-р Мария Цекова, д.м.н. е и Републикански консултант по кардиология, един от председателите на управителния съвет на Българска сърдечна и съдова асоциация, обучава студенти по медицина, специализиращи лекари по кардиология и е ръководител на докторанти.

Началото на “Втора килиника по кардиология” е положено през 1975 год. – тогава е създадена самостоятелна структурна единица - Интензивно кардиологично отделение. ИКО е с първоначално разкрити 5 легла. От 1986 год., след минимално териториално разширение, отделението е с 10 легла. От 2005 год. клиниката разполага с леглова база от 20 легла.

В клиниката са създадени всички необходими условия за комфорт на нашите пациенти – климатизирани стаи с телевизия, безжичен достъп до интернет. Оборудвана е с централна кислородна и вакуумна инсталация със съответни приспособления за подаване на кислород и за аспирация към всяко легло; всяко легло е свързано с индивидуална алармена система; монитори с аларми, дефибрилатор; инфузионни помпи; набор за спешна кардиопулмонална реанимация.

В клиниката се диагностицират и лекуват пациенти с всички кардиологични и съдови заболявания, налагащи медикаментозно лечение - исхемична болест на сърцето, клапни заболявания, белодробен тромбемболизъм, възпалителни заболявания на перикарда и миокарда, ритъмни и проводни нарушения, тежка артериална хипертония и нейните усложнения, остра и обострена хронична сърдечна недостатъчност.

В клиниката има възможност за осъществяване на спешно и планово електрокардиоверсио за всички показани пациенти с ритъмни нарушения.

В клиниката функционират 3 отделения:

  • Отделение за интензивно лечение по кардиология с 6 легла, което е оборудвано с многофункционални електрически легла и е осигурено с 24-часово персонално и електронно мониториране на всички жизнени показатели. Отделението е със съвременни диагностични и терапевтични възможности: ЕКГ, прецизни лабораторни изследвания.
  • Останалите 14 легла са разположени в Отделение по обща кардиология в новия корпус на клиниката в луксозни стаи със собствен санитарен възел.
  • В Отделението за неинвазивна диагностика към клиниката се работи със собствена стрес система – Tredmil за високосензитивна оценка на риска при пациентите с ИБС, с Холтер ЕКГ мониториране и ЕхоКГ, включително трансезофагеална, -

Лекарите във Втора клиника по кардиология са с висока квалификация и работят с голяма интензивност. Болните, на които се провежда лечение в клиниката често са с комбинирана многопрофилна патология и се разрешават сложни диагностични и терапевтични проблеми. Квалификацията на лекарите е предпоставка и осигурява високо-качествена лечебна и консултативна помощ в другите звена на "УМБАЛ Д-р Г. Странски" ЕАД.

Във втора клиника по кардиология освен лечебна дейност се осъществява и:

  • Обучение на специализанти и докторанти по кардиология
  • Научна дейност чрез участие с презентации в националните и международни (европейски и световни) прояви на кардиологичните организации, подготовка и публикации в различни кардиологични и други научни списания.
  • Развойна дейност чрез въвеждане на нови диагностични и инвазивни методи както на национално, така и на международно ниво, изпитване и въвеждане на нови лекарствени средства.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. д-р Мария Цекова, д.м.н.
Д-р Величко Пенчев
Д-р Теменуга Маринова
Д-р Ана Костадиновска
Д-р Стефан Милков
Д-р Константин Костов
Д-р Орлин Асенов
Д-р Йоана Ковачева

Висококвалифицираният персонал, съвременната апаратура, хуманното отношение и индивидуалните грижи за всеки болен са предпоставка за бърза и прецизна диагностика и осъществяване на ефективен лечебен процес

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 156;
064/ 886 216