гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ВТОРА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Проф. д-р Мария Цекова, дмн
началник клиника

Родена на 20. 07. 1953 г. в Плевен. През 1977 г. завършва ВМИ - София. От 1978 г. работи в Интензивно кардиологично отделение на Първостепенна окръжна болница - Плевен. От 1979 г. е асистент в Кардиологична клиника - Интензивно кардиологично отделение, ВМИ - Плевен, а в последствие старши и главен асистент. Има две специалности: "Вътрешни болести" и "Кардиоревматология". Специализира в Мичиган, Залцбург, Виена. От 2002 г. е Началник на ИКО МБАЛ - Плевен. През 2003 г. защитава дисертация на тема “Клинични и прогностични аспекти при остър миокарден инфаркт без Q-зъбец”. От 2005 г. е Доцент по кардиология към МУ - Плевен. От м. април 2005 г. е Началник интензивно кардиологично отделение, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен. От 2005 г. е началник Клиника по кардиология и интензивно лечение. Има 64 научни съобщения и доклади и 48 публикации в българския и чуждестранен медицински печат.Началникът на клиниката Професор д-р Мария Цекова, д.м.н. е и Републикански консултант по кардиология, един от председателите на управителния съвет на Българска сърдечна и съдова асоциация, обучава студенти по медицина, специализиращи лекари по кардиология и е ръководител на докторанти.

Началото на “Втора килиника по кардиология” е положено през 1975 год. – тогава е създадена самостоятелна структурна единица - Интензивно кардиологично отделение. ИКО е с първоначално разкрити 5 легла. От 1986 год., след минимално териториално разширение, отделението е с 10 легла. От 2005 год. клиниката разполага с леглова база от 20 легла.

В клиниката са създадени всички необходими условия за комфорт на нашите пациенти – климатизирани стаи с телевизия, безжичен достъп до интернет. Оборудвана е с централна кислородна и вакуумна инсталация със съответни приспособления за подаване на кислород и за аспирация към всяко легло; всяко легло е свързано с индивидуална алармена система; монитори с аларми, дефибрилатор; инфузионни помпи; набор за спешна кардиопулмонална реанимация.

В клиниката се диагностицират и лекуват пациенти с всички кардиологични и съдови заболявания, налагащи медикаментозно лечение - исхемична болест на сърцето, клапни заболявания, белодробен тромбемболизъм, възпалителни заболявания на перикарда и миокарда, ритъмни и проводни нарушения, тежка артериална хипертония и нейните усложнения, остра и обострена хронична сърдечна недостатъчност.

В клиниката има възможност за осъществяване на спешно и планово електрокардиоверсио за всички показани пациенти с ритъмни нарушения.

В клиниката функционират 3 отделения:

  • Отделение за интензивно лечение по кардиология с 6 легла, което е оборудвано с многофункционални електрически легла и е осигурено с 24-часово персонално и електронно мониториране на всички жизнени показатели. Отделението е със съвременни диагностични и терапевтични възможности: ЕКГ, прецизни лабораторни изследвания.
  • Останалите 14 легла са разположени в Отделение по обща кардиология в новия корпус на клиниката в луксозни стаи със собствен санитарен възел.
  • В Отделението за неинвазивна диагностика към клиниката се работи със собствена стрес система – Tredmil за високосензитивна оценка на риска при пациентите с ИБС, с Холтер ЕКГ мониториране и ЕхоКГ, включително трансезофагеална, -

Лекарите във Втора клиника по кардиология са с висока квалификация и работят с голяма интензивност. Болните, на които се провежда лечение в клиниката често са с комбинирана многопрофилна патология и се разрешават сложни диагностични и терапевтични проблеми. Квалификацията на лекарите е предпоставка и осигурява високо-качествена лечебна и консултативна помощ в другите звена на "УМБАЛ Д-р Г. Странски" ЕАД.

Във втора клиника по кардиология освен лечебна дейност се осъществява и:

  • Обучение на специализанти и докторанти по кардиология
  • Научна дейност чрез участие с презентации в националните и международни (европейски и световни) прояви на кардиологичните организации, подготовка и публикации в различни кардиологични и други научни списания.
  • Развойна дейност чрез въвеждане на нови диагностични и инвазивни методи както на национално, така и на международно ниво, изпитване и въвеждане на нови лекарствени средства.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. д-р Мария Цекова, д.м.н.
Д-р Величко Пенчев
Д-р Теменуга Маринова
Д-р Ана Костадиновска
Д-р Константин Костов
Д-р Орлин Асенов
Д-р Йоана Ковачева

Висококвалифицираният персонал, съвременната апаратура, хуманното отношение и индивидуалните грижи за всеки болен са предпоставка за бърза и прецизна диагностика и осъществяване на ефективен лечебен процес

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 156;
064/ 886 216

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close