гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ по ДЕТСКА ХИРУРГИЯ

Доц. д-р Борислав Нинов, дм
началник клиника

Роден на 13. 12. 1949 г. в Оряховица, Плевенско. Висшето си образование завършва във ВМИ-София през 1974 г., след което в продължение на две години работи като ординатор в хирургичното отделение на общинска болница - Никопол. От 1976 г. е асистент, старши асистент, главен асистент в катедра “Хирургически болести” във ВМИ - Плевен.

В отделението се лекуват спешни и планови пациенти на възраст от новородени до 18 годишна възраст. Натрупан е дългогодишен опит от лечението на деца с вродени заболявания, травми на гръден кош и корем, възпалителни промени в бял дроб, плеврална кухина и коремни органи. Поддържа се постоянна готовност за спешна висококвалифицирана хирургична помощ за населението от района на УМБАЛ Д-р Г. Странски ЕАД - Плевен.

В ОТДЕЛЕНИЕТО СЕ ЛЕКУВАТ:

Пациенти със заболявания:

  • На щитовидна жлеза - Струма
  • Базедова болест и новообразувания. Приемат се и болни със заболявания на:
  • Бял дроб
  • Панкреас
  • Жлъчни пътища
  • Тънки и дебели черва
  • Хернии

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Борислав Нинов
Д-р Биляна Христова
Д-р Янко Първанов
Д-р Александър Филипов

Ст. м.с. Анка Димитрова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 499;
064/ 886 420.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

Д-р Ивайло Рачев
началник отделение

Има 2 специалности: Обща хирургия и пластично-възстановителна и естетична хирургия. Специализации: 1998 г. - ПВРХ - Александровска болница; 2000/01 г. - ПВХЕ - Hopital Foch - Paris и Clinique du Chateau de La Maye Versailles; 2003 г. - St. Tomas Hospital London; 2005 г. - Клиника по краниофациална и пластична хирургия УМБАЛ-Пловдив; 2006 г. - Секция по Пластична х-я и изгаряния - "Пирогов".

Отделението по ПВЕХ е създадено 2008 г. Разположено е на III-ти етаж в източния сектор на централен корпус заедно с отделение по гръдна хирургия.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:

- пациенти с изгаряне до 20%;
- пациенти с измръзване;
- реконструктивни операции след изгаряне;
- пластично-реконструктивни операции.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Ивайло Рачев
Доц. д-р Румен Дяков
Доц. д-р Пенчо Тончев
Д-р Пенчо Ганев
Д-р Страхил Страшилов
Д-р Веселин Киров
Д-р Ирен Богева

ст. м. с. Ани Колева

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/886 244;
064/ 886 237.
e-mail: hed.surgeri@abv.bg

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close