гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА по ДЕТСКА и ЕНДОКРИННА ХИРУРГИЯ

Доц. д-р Борислав Нинов, дм
началник клиника

Роден на 13. 12. 1949 г. в Оряховица, Плевенско. Висшето си образование завършва във ВМИ-София през 1974 г., след което в продължение на две години работи като ординатор в хирургичното отделение на общинска болница - Никопол. От 1976 г. е асистент, старши асистент, главен асистент в катедра “Хирургически болести” във ВМИ - Плевен.

В отделението се лекуват спешни и планови пациенти на възраст от новородени до 18 годишна възраст. Натрупан е дългогодишен опит от лечението на деца с вродени заболявания, травми на гръден кош и корем, възпалителни промени в бял дроб, плеврална кухина и коремни органи. Поддържа се постоянна готовност за спешна висококвалифицирана хирургична помощ за населението от района на УМБАЛ Д-р Г. Странски ЕАД - Плевен.

В ОТДЕЛЕНИЕТО СЕ ЛЕКУВАТ:

Пациенти със заболявания:

  • На щитовидна жлеза - Струма
  • Базедова болест и новообразувания. Приемат се и болни със заболявания на:
  • Бял дроб
  • Панкреас
  • Жлъчни пътища
  • Тънки и дебели черва
  • Хернии

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

Д-р Ивайло Рачев
началник отделение

Има 2 специалности: Обща хирургия и пластично-възстановителна и естетична хирургия. Специализации: 1998 г. - ПВРХ - Александровска болница; 2000/01 г. - ПВХЕ - Hopital Foch - Paris и Clinique du Chateau de La Maye Versailles; 2003 г. - St. Tomas Hospital London; 2005 г. - Клиника по краниофациална и пластична хирургия УМБАЛ-Пловдив; 2006 г. - Секция по Пластична х-я и изгаряния - "Пирогов".

Отделението по ПВЕХ е създадено 2008 г. Разположено е на III-ти етаж в източния сектор на централен корпус заедно с отделение по гръдна хирургия.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:

- пациенти с изгаряне до 20%;
- пациенти с измръзване;
- реконструктивни операции след изгаряне;
- пластично-реконструктивни операции.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Ивайло Рачев
Д-р Румен Дяков
Доц. д-р Пенчо Тончев
Доц. д-р Пенчо Ганев
Д-р Страхил Страшилов
Д-р Веселин Киров

ст. м. с. Ани Колева

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/886 244; 886 237
e-mail: hed.surgeri@abv.bg