гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Д-р Ивайло Пресолски
Адм. отговорник на Централен операционен блок

Завършил медицина 1982 г. Придобита специалност по обща хирургия 1988 г. От 1990 г. главен асистент към КПХБ.
Специализации: термична травма и пластично-възстановителна хирургия, лапароскопска холецистектомия, лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво, трансанална ендоскопска микрохирургия (ТЕМ), травма курс медицина на бедствените ситуации и масовите поражения, конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, горна ендоскопия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия.
Председател на РК на БЛС,Член на БХД, НССЛХ.
Публикации: 53 статии в български и международни издания; 78 презентации и постери.

Операционният блок е базиран на петия етаж в централния корпус на болницата и се състои от девет операционни зали с общо петнадесет операционни маси. В ОБ се извършват спешни и планови оперативни интервенции, сепарирани по клиники, нозологични единици, спешност и септичност.

АПАРАТУРА:

 • Три зали, оборудвани с техника за лапароскопски операции
 • Термоаблатор за термоаблация на туморни процеси
 • Апаратура и оборудване за интраоперативна рентгенова диагностика
 • Апарат за автохемотрансфузия
 • Интраоперативен ехограф
 • Апарат за интраоперативна холедохоскопия
 • Криодеструктор
 • Лигашур
 • "С" -рамо за интраоперативни ангиографии
 • "Хидроджет" - апарат за резекция на паренхимни органи и мезоректална ексцизия
 • Централна вакуумна инсталация
 • Централна кислородна инсталация, с възможности за локално кислородоподаване

КОНТАКТИ:
тел.: 064/ 886 334

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close