гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Д-р Ивайло Пресолски
Адм. отговорник на Централен операционен блок

Завършил медицина 1982 г. Придобита специалност по обща хирургия 1988 г. От 1990 г. главен асистент към КПХБ.
Специализации: термична травма и пластично-възстановителна хирургия, лапароскопска холецистектомия, лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво, трансанална ендоскопска микрохирургия (ТЕМ), травма курс медицина на бедствените ситуации и масовите поражения, конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, горна ендоскопия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия.
Председател на РК на БЛС,Член на БХД, НССЛХ.
Публикации: 53 статии в български и международни издания; 78 презентации и постери.

Операционният блок е базиран на петия етаж в централния корпус на болницата и се състои от девет операционни зали с общо петнадесет операционни маси. В ОБ се извършват спешни и планови оперативни интервенции, сепарирани по клиники, нозологични единици, спешност и септичност.

АПАРАТУРА:

 • Три зали, оборудвани с техника за лапароскопски операции
 • Термоаблатор за термоаблация на туморни процеси
 • Апаратура и оборудване за интраоперативна рентгенова диагностика
 • Апарат за автохемотрансфузия
 • Интраоперативен ехограф
 • Апарат за интраоперативна холедохоскопия
 • Криодеструктор
 • Лигашур
 • "С" -рамо за интраоперативни ангиографии
 • "Хидроджет" - апарат за резекция на паренхимни органи и мезоректална ексцизия
 • Централна вакуумна инсталация
 • Централна кислородна инсталация, с възможности за локално кислородоподаване

КОНТАКТИ:
тел.: 064/ 886 334