гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ТРЕТА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ по ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

Д-р Господин Пейков
началник отделение

Роден през 1973 г. в гр. Харманли. Завършва медицина в Медицински Университет – Плевен през 2000 г. През 2007 г. придобива специалност по хирургия при МУ Плевен. От 2012 г. е специалист по гръдна хирургия и бронхология при МУ София. От тогава работи в УМБАЛ „ д-р Г. Странски” Плевен, а от 1 юни 2014 г. е началник отделение по гръдна хирургия. Професионалният му интерес е в прилагането на мини инвазивни оперативни техники в гръдната хирургия и хирургично лечение на белодробния рак. Участвал е в множество научни форуми у нас и в чужбина. Член е на БЛС, Българската асоциация по торакална хирургия. Семеен, с три деца.

Отделението е създадено през 2008 г. В него се лекуват спешни и планови пациенти – деца и възрастни, предимно от Централна Северна България със заболявания на гръден кош, бял дроб, медиастинум, хранопровод и перикард. Разполагаме с добре развит ендоскопски сектор, оборудван с най-съвременна техника за диагностика и лечение: пълен комплект за видеоасистирана медиастинална и торакална хирургия, ехограф за интраоперативна диагностика, флексибилен бронхоскоп за миниинвазивни диагностични и терапевтични процедури, ултрасижен и т.н. Отделението разполага с 15 легла, оборудвани с централна кислородна и вакуумна инсталация със съответните приспособления за подаване на кислород и за аспирация към всяко легло; Поддържа се постоянна готовност за спешна висококвалифицирана гръдно-хирургична помощ.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Господин Пейков –  специалист по обща хирургия, гръдна хирургия, бронхология
Д-р Пламен Видолов - обща хирургия, гръдна хирургия
Д-р Емил Петков – лекар, специализант по обща хирургия
Д-р Захаринка Макшутова - лекар, специализант
Ст.м.с. Ани Колева

КОНТАКТИ:
гр. Плевен бул. „Георги Кочев“ №8А
тел. 064/886 237

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Доц. д-р Любомир Бешев
началник отделение

Роден през 1953 г. Висше образование - 1979 г. Специалност ”Хирургия” - 1985 г. Специалност ”Съдова хирургия” от 1985 г. Д-р Любомир Бешев е наложил и развил реконструктивната съдова хирургия в УМБАЛ - Плевен. Под негово ръководство са изпълнени над 15 000 съдови операции.

ИНТЕРВЕНЦИИ:

- Реконструкции на феморо-поплитеален сегмент. Реконструкции на илио-феморален сегмент;
- Реконструкции на аорто-илиачен сегмент;
- Реконструкции на коремна аорта и висцерани клонове. Реконструктивна хирургия на магистрални вени;
- Реконструкции на супрааортални клонове на аортатa.

ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:

- Ултразвуково изследване на артериална и венозна система, вкл. със сегментно измерване на наляганията на съдовете;
- Дуплекс ехография на съдовете;
- Дуплекс ехография на съдовете с цветно кодиране и Пауър доплер;
- Експертна оценка на състоянието и трудоспособността на пациентите.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Любомир Бешев
Доц. д-р Андрея Андреев
Д-р Борис Цанков
Адм. отг. м. с. Тамара Иванова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а,
тел.: 064/ 886 359