гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ПЪРВА КЛИНИКА по ХИРУРГИЯ

Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия

Отделението е създадено на 01.04.2008 г. В него се лекуват спешни и планови пациенти от района на УМБАЛ- гр. Плевен с жлъчно-чернодробни заболявания, заболявания на панкреаса и предимно бенигнени такива на стомах, тънки и дебели черва. Отделението разполага с най-добре развития лапароскопски сектор, за който обема на операциите не е само в областта на жлъчната хирургия. То поддържа постоянна готовност за спешна, висококвалифицирана хирургична помощ. Разполага с най-съвременна техника за диагностика и лечение, като: ехограф за интраоперативна диагностика, модерен кугел, конвенционален и лапароскопски ултразвуков скалпел и деструктор, апарат за отворена радиочестотна термоаблация на чернодробни туморни лезии, оперативна лапароскопска техника, лигашуър и др. Предстои закупуването на аргон-плазмен коагулатор.

Д-р Полина Маринова
началник отделение

СПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. д-р Димитър Стойков, дм
Д-р Ирина Декова
Д-р Полина Маринова
Д-р Марин Янчев
Д-р Иван Атмажов

Ст. м.с. Анелия Атанасова

КОНТАКТИ:
Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/886 517; 886 522

Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия

Създадено на 01.04.2008 г. Разполага с 20 легла. Специализирано в диагностика и лечение на болни със заболявания на дебелото и правото черво, тумори на гастроинтестиналния тракт, пациенти с перитонит и илеус. Заболявания на перинеума и ануса, анална инконтиненция, хемороиди, фисури и фистули. Лечение на диабетно ходило, възпалителни заболявания на меките тъкани, трудно зарастващи рани. Предлага миниинвазивна хирургия, роботизирана хирургия и трансанална ендоскопска микрохирургия.

 

Лекари работещи в ОКПГСХ:

Доц. д-р Сергей Илиев д.м.
Началник Отделение КПГСХ

Роден на 22. 12. 1963 г. Завършил МГ ”Гео Милев” - Плевен през 1981 г. Завършил медицина 1989 г. в ВМИ-Плевен. Придобива специалност по обща хирургия 1996 г. Работил в СЗУ с. Деков; в хирургично отделение в ОБ-Левски и от 1994 г. като асистент в КПХБ във ВМИ-Плевен. Придобива Европейска диплома по Клинично хранене към ESPEN през 2011 г. Защитил Дисертационен труд на тема „Анални фисури и анални фистули – класификация, диагностика и лечение. Роля на Сфинктерната тонометрия при избора на хирургична техника и за оценка на резултата от проведеното лечение.“през 2012г. Доцент по Хирургия към КПХБ от 2013 г. Сертифициран хирург на конзола с роботизираната система „ Да Винчи“ през 2014 г. В момента началник отделение по КПГСХ.

Специализации: спешна неврохирургия, спешна хирургия, лапароскопска холецистектомия, лапароскорска хирургия на дебелото и правото черво, колопроктология, трансанална ендоскопска микрохирургия (ТЕМ), роботизирана хирургия, травма курс медицина на бедствените ситуации и масовите поражения, инфламаторни и функционални заболявания на дебелото черво, конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, горна ендоскопия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, перитонеална диализа. Курсове по клинично хранене и по педагогика и андрагогика.

Член на БХД, НССЛХ, БУЛСПЕН, ЕСПЕН и EDS.

Публикации: 60 статии в български и международни списания, 2 монографии; 65 презентации и постери.

Тел. 0897821700
email: sergeyiliev@gmail.com

д-р Ивайло Пресолски
Гл. асистент, Началник Спешна дейност на Хирургически Клиники

Завършил медицина 1982 г. Придобита специалност по обща хирургия 1988 г. От 1990 г. главен асистент към КПХБ.

Специализации: термична травма и пластично-възстановителна хирургия, лапароскопска холецистектомия, лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво, трансанална ендоскопска микрохирургия (ТЕМ), травма курс медицина на бедствените ситуации и масовите поражения, конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, горна ендоскопия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия.

Член на БХД, НССЛХ.

Публикации: 53 статии в български и международни издания; 78 презентации и постери.

тел.: 0885224649

д-р Венцислав Грозев, гл. асистент
Началник Операционен блок

Завършил медицина 1983 г. Придобита специалност по обща хирургия 1991 г. От 1991 г. главен асистент към КПХБ.

Специализации: термична травма и пластично-възстановителна хирургия, лапароскопска холецистектомия, лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво, трансанална ендоскопска микрохирургия (ТЕМ), конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, горна ендоскопия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия.

Член на БХД, НССЛХ.

Публикации: 51 статии в български и международни издания; 75 презентации и постери.

тел. 0887877441

д-р Павлин Мирочник
Асистент

Завършил медицина 1992 г. Придобита специалност по обща хирургия 1999 г. От 2009 г. хирург в ОКПГСХ на УМБАЛ - Плевен. От 2011 г. асистент към КПХБ.

Специализации: лапароскопска холецистектомия, лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво, конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, горна ендоскопия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия.

Членство: Член на БХД.

Публикации: 51 статии в български и международни издания; 70 презентации и постери.

д-р Кирил Недялков
Асистент

Завършил медицина 2012 г. От 2014 г. асистент към КПХБ.

Специализации: роботизирана хирургия, микробиология, интраоперативна ехография

Член на БХД

Публикации: 20 статии в български и международни издания; 6 презентации и постери.

Тел.:0877071867

д-р Иванче Ристовски
Завършил медицина 2007 г. Придобита специалност по хирургия през 2014 г. Хоноруван асистент към КПХБ.

Специализанти и докторанти към Отделение по Колопроктология и Гнойно-септична хирургия:

д-р Евгений Карастоянов
Завършил медицина 2009 г . Специализант по хирургия. Хоноруван асистент към КПХБ.

д-р Паулина Владова
Завършила медицина през 2013 г. Докторант и специализант по хирургия. Хоноруван асистент към КПХБ.

Д-р Добромир Нгуен
Завършил медицина през 2014 г. Специализант. Хоноруван асистент към КПХБ.

СПЕЦИАЛИСТИ:

Доц. д-р Сергей Илиев д.м.
д-р Ивайло Пресолски
д-р Венцислав Грозев
д-р Емил Филипов
д-р Павлин Мирочник
д-р Иванче Ристовски

Ст. м.с. Стефания Домусчиева

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 158; 886 528; 886 159

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close