гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ПЪРВА КЛИНИКА по ХИРУРГИЯ

Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия

Отделението е създадено на 01.04.2008 г. В него се лекуват спешни и планови пациенти от района на УМБАЛ- гр. Плевен с жлъчно-чернодробни заболявания, заболявания на панкреаса и предимно бенигнени такива на стомах, тънки и дебели черва. Отделението разполага с най-добре развития лапароскопски сектор, за който обема на операциите не е само в областта на жлъчната хирургия. То поддържа постоянна готовност за спешна, висококвалифицирана хирургична помощ. Разполага с най-съвременна техника за диагностика и лечение, като: ехограф за интраоперативна диагностика, модерен кугел, конвенционален и лапароскопски ултразвуков скалпел и деструктор, апарат за отворена радиочестотна термоаблация на чернодробни туморни лезии, оперативна лапароскопска техника, лигашуър и др. Предстои закупуването на аргон-плазмен коагулатор.

Д-р Цветан Съботинов
началник отделение

СПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. д-р Димитър Стойков, дм
Д-р Цветан Съботинов
Д-р Ирина Декова
Д-р Полина Маринова
Д-р Цветелина Райчева - Филипова
Д-р Марин Янчев
Д-р Иван Атмажов

Ст. м.с. Анелия Атанасова

КОНТАКТИ:
Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/886 517; 886 522

Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия

Създадено на 01.04.2008 г. Разполага с 20 легла. Специализирано в диагностика и лечение на болни със заболявания на дебелото и правото черво, тумори на гастроинтестиналния тракт, пациенти с перитонит и илеус. Заболявания на перинеума и ануса, анална инконтиненция, хемороиди, фисури и фистули. Лечение на диабетно ходило, възпалителни заболявания на меките тъкани, трудно зарастващи рани. Предлага миниинвазивна хирургия, роботизирана хирургия и трансанална ендоскопска микрохирургия.

 

Лекари работещи в ОКПГСХ:

Доц. д-р Сергей Илиев д.м.
Началник Отделение КПГСХ

Роден на 22. 12. 1963 г. Завършил МГ ”Гео Милев” - Плевен през 1981 г. Завършил медицина 1989 г. в ВМИ-Плевен. Придобива специалност по обща хирургия 1996 г. Работил в СЗУ с. Деков; в хирургично отделение в ОБ-Левски и от 1994 г. като асистент в КПХБ във ВМИ-Плевен. Придобива Европейска диплома по Клинично хранене към ESPEN през 2011 г. Защитил Дисертационен труд на тема „Анални фисури и анални фистули – класификация, диагностика и лечение. Роля на Сфинктерната тонометрия при избора на хирургична техника и за оценка на резултата от проведеното лечение.“през 2012г. Доцент по Хирургия към КПХБ от 2013 г. Сертифициран хирург на конзола с роботизираната система „ Да Винчи“ през 2014 г. В момента началник отделение по КПГСХ.

Специализации: спешна неврохирургия, спешна хирургия, лапароскопска холецистектомия, лапароскорска хирургия на дебелото и правото черво, колопроктология, трансанална ендоскопска микрохирургия (ТЕМ), роботизирана хирургия, травма курс медицина на бедствените ситуации и масовите поражения, инфламаторни и функционални заболявания на дебелото черво, конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, горна ендоскопия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, перитонеална диализа. Курсове по клинично хранене и по педагогика и андрагогика.

Член на БХД, НССЛХ, БУЛСПЕН, ЕСПЕН и EDS.

Публикации: 60 статии в български и международни списания, 2 монографии; 65 презентации и постери.

Тел. 0897821700
email: sergeyiliev@gmail.com

д-р Ивайло Пресолски
Гл. асистент, Началник Спешна дейност на Хирургически Клиники

Завършил медицина 1982 г. Придобита специалност по обща хирургия 1988 г. От 1990 г. главен асистент към КПХБ.

Специализации: термична травма и пластично-възстановителна хирургия, лапароскопска холецистектомия, лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво, трансанална ендоскопска микрохирургия (ТЕМ), травма курс медицина на бедствените ситуации и масовите поражения, конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, горна ендоскопия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия.

Член на БХД, НССЛХ.

Публикации: 53 статии в български и международни издания; 78 презентации и постери.

тел.: 0885224649

д-р Венцислав Грозев, гл. асистент
Началник Операционен блок

Завършил медицина 1983 г. Придобита специалност по обща хирургия 1991 г. От 1991 г. главен асистент към КПХБ.

Специализации: термична травма и пластично-възстановителна хирургия, лапароскопска холецистектомия, лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво, трансанална ендоскопска микрохирургия (ТЕМ), конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, горна ендоскопия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия.

Член на БХД, НССЛХ.

Публикации: 51 статии в български и международни издания; 75 презентации и постери.

тел. 0887877441

д-р Емил Филипов
Асистент

Завършил медицина 1999 г. Придобита специалност по обща хирургия 2011 г. От 2007 г. Асистент към КХБ.

Специализации: Обща и оперативна лапароскопия, Курс по клинично хранене на ESPEN.

Чл Член на БХД, БУЛСПЕН, ЕСПЕН.

Публикации: 18 статии в български и международни издания; 30 презентации и постери

email: emofilipov@gmail.com

д-р Павлин Мирочник
Асистент

Завършил медицина 1992 г. Придобита специалност по обща хирургия 1999 г. От 2009 г. хирург в ОКПГСХ на УМБАЛ - Плевен. От 2011 г. асистент към КПХБ.

Специализации: лапароскопска холецистектомия, лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво, конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, горна ендоскопия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия.

Членство: Член на БХД.

Публикации: 51 статии в български и международни издания; 70 презентации и постери.

д-р Кирил Недялков
Асистент

Завършил медицина 2012 г. От 2014 г. асистент към КПХБ.

Специализации: роботизирана хирургия, микробиология, интраоперативна ехография

Член на БХД

Публикации: 20 статии в български и международни издания; 6 презентации и постери.

Тел.:0877071867

д-р Иванче Ристовски
Завършил медицина 2007 г. Придобита специалност по хирургия през 2014 г. Хоноруван асистент към КПХБ.

Специализанти и докторанти към Отделение по Колопроктология и Гнойно-септична хирургия:

д-р Евгений Карастоянов
Завършил медицина 2009 г . Специализант по хирургия. Хоноруван асистент към КПХБ.

д-р Паулина Владова
Завършила медицина през 2013 г. Докторант и специализант по хирургия. Хоноруван асистент към КПХБ.

Д-р Добромир Нгуен
Завършил медицина през 2014 г. Специализант. Хоноруван асистент към КПХБ.

СПЕЦИАЛИСТИ:

Доц. д-р Сергей Илиев д.м.
д-р Ивайло Пресолски
д-р Венцислав Грозев
д-р Емил Филипов
д-р Павлин Мирочник
д-р Иванче Ристовски

Ст. м.с. Стефания Домусчиева

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 158; 886 528; 886 159