гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

доц. д-р Виктория АТАНАСОВА, д.м.
Началник Клиника
специалист по Педиатрия и Неонатология

Образование:

1990 г. – Педиатрична Медицинска Академия, Санкт Петербург, Русия;
1998 г. – Специалност Детски болести;
2004 г. – Специалност Неонатология;
2013 г. – Успешно защитена докторантура на тема: "Проучване върху железния метаболизъм и профилактика на анемията на недоносеността при деца, родени преди 33-та гестационна седмица".

Професионални интереси:

  • Екстремна незрялост и специфични болести, свързани с нея;
  • Проследяване на рискови новородени деца, включително и родени след IVF;
  • Популяризиране на принципите на правилно хранене на децата през първата година от живота като превенция на метаболитните заболявания на възрастния индивид;
  • Имунопрофилактика;
  • Профилактика на железния дефицит на кърмачето, родено с ниско тегло.

Клиниката по неонатология към Университетската болница в град Плевен е звено с 40-годишна история и традиции.
През 1977 г. в Отделение по Неонатология се обединяват част от леглата от Отделението за Доотглеждане на Недоносени Деца с ръководител д-р Гарев, неонатологичните легла от Родилно Отделение към Окръжна болница и тези от Градска болница. Ръководители на отделението са били д-р Стоилов, д-р Мария Арнаудова, доц. Киселкова (от 1982 г., когато Отделението се превръща в Клиника по Неонатология до 2001 г.), доц. Райна Арнаудова, д-р Радосвета Росманова.
През 2004 г. се създава оборудвано по Европейски стандарт отделение с интензивно звено, ситуирано на площ 600 кв.м.
От 2006 г. сме носител на приза “Болница, приятел на бебето”, поради създадените условия за кърмене и обучение на майките, спазвайки насоките на Световната Здравна Организация.
От 2012 г. се назначава се психолог за нуждите на отделението, с което сме първите за България. Организира се кръжок по неонатология с цел допълване на учебната програма по неонатология в Медицински Университет – Плевен и привличане на млади кадри, мотивирани да работят неонатология.


От началото на 2017 г. съгласно ЗЛЗ Отделението се превръща отново в Клиника.
В момента клиниката разполага с 20 легла в Звено ‘Здрави новородени”, 5 – в Звено „Слединтензивни грижи“ и 10 в Звено „Интензивно лечение“. В него работят 9 лекари, 1 психолог, 22 акушерки и 7 санитари.
Здравите новородени се отглеждат децентрализирано в широки, слънчеви стаи със самостоятелен санитарен възел към всяка от тях, кът за хигиенен тоалет на новородените с детска ваничка и душ, под непрекъснато майчино наблюдение.


В интензивното звено има възможност за ежедневно свиждане с близките в определени часове, когато се поощрява тактилния, говорния и емоционален контакт между дете и родители. Толерира се естественото хранене на недоносените и болните новородени с нативна кърма от собствените им майки.
В Звено „Слединтензивни грижи“ е предоставена уникална за България възможност за 24-часов непрекъснат контакт между майка и дете в системата “кенгуру” – повече от 10 години единствена в България. Там майките на рисковите новородени се обучават да се грижат за тях.
Клиника по неонатология отговаря на най-високото – трето, ниво на неонатологично лечение, като приема деца за лечение от широк ареал – Централна Северна България. Прилагат се модерни методи на механична вентилация, собствени разгърнати протоколи за парентерално хранене, профилактика на анемията на недоносеността с рекомбинантен еритропоетин, желязо и витамини, както и за контрол на железния статус на недоносените в динамика. Лекуват се и се отглеждат деца с екстремно ниско тегло при раждане.

Нашата цел винаги е била качеството на живот на порастналите вече деца, а не преживяемостта на всяка цена.

Нашите специалисти:

д-р Андрей ХРИСТОВ – специалист по Спешна Медицина и Неонатология
д-р Максим ЙОНОВ – специалист по Педиатрия и Неонатология
д-р Соня ХИЦОВА – специалист по Педиатрия
д-р Виктор ДОНЕВ – специалист по Педиатрия, специализант по неонатология
д-р Елица ВАЛЕРИЕВА – асистент; специализант по Неонатология
д-р Преслава ГАЦЕВА – специализант по Неонатология
д-р Севдалина МИТКОВА– специализант по Неонатология
Елена ПЪРВАНОВА – психолог – психотерапевт
Силвия ЯНКОВА – старша акушерка

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 767;
064/ 886 673;
064/ 886 636.
е-mail: neonatology@el-soft.com

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close