гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

доц. д-р Виктория АТАНАСОВА, д.м.
Началник Клиника
специалист по Педиатрия и Неонатология

Образование:

1990 г. – Педиатрична Медицинска Академия, Санкт Петербург, Русия;
1998 г. – Специалност Детски болести;
2004 г. – Специалност Неонатология;
2013 г. – Успешно защитена докторантура на тема: "Проучване върху железния метаболизъм и профилактика на анемията на недоносеността при деца, родени преди 33-та гестационна седмица".

Професионални интереси:

  • Екстремна незрялост и специфични болести, свързани с нея;
  • Проследяване на рискови новородени деца, включително и родени след IVF;
  • Популяризиране на принципите на правилно хранене на децата през първата година от живота като превенция на метаболитните заболявания на възрастния индивид;
  • Имунопрофилактика;
  • Профилактика на железния дефицит на кърмачето, родено с ниско тегло.

Клиниката по неонатология към Университетската болница в град Плевен е звено с 40-годишна история и традиции.
През 1977 г. в Отделение по Неонатология се обединяват част от леглата от Отделението за Доотглеждане на Недоносени Деца с ръководител д-р Гарев, неонатологичните легла от Родилно Отделение към Окръжна болница и тези от Градска болница. Ръководители на отделението са били д-р Стоилов, д-р Мария Арнаудова, доц. Киселкова (от 1982 г., когато Отделението се превръща в Клиника по Неонатология до 2001 г.), доц. Райна Арнаудова, д-р Радосвета Росманова.
През 2004 г. се създава оборудвано по Европейски стандарт отделение с интензивно звено, ситуирано на площ 600 кв.м.
От 2006 г. сме носител на приза “Болница, приятел на бебето”, поради създадените условия за кърмене и обучение на майките, спазвайки насоките на Световната Здравна Организация.
От 2012 г. се назначава се психолог за нуждите на отделението, с което сме първите за България. Организира се кръжок по неонатология с цел допълване на учебната програма по неонатология в Медицински Университет – Плевен и привличане на млади кадри, мотивирани да работят неонатология.


От началото на 2017 г. съгласно ЗЛЗ Отделението се превръща отново в Клиника.
В момента клиниката разполага с 20 легла в Звено ‘Здрави новородени”, 5 – в Звено „Слединтензивни грижи“ и 10 в Звено „Интензивно лечение“. В него работят 9 лекари, 1 психолог, 22 акушерки и 7 санитари.
Здравите новородени се отглеждат децентрализирано в широки, слънчеви стаи със самостоятелен санитарен възел към всяка от тях, кът за хигиенен тоалет на новородените с детска ваничка и душ, под непрекъснато майчино наблюдение.


В интензивното звено има възможност за ежедневно свиждане с близките в определени часове, когато се поощрява тактилния, говорния и емоционален контакт между дете и родители. Толерира се естественото хранене на недоносените и болните новородени с нативна кърма от собствените им майки.
В Звено „Слединтензивни грижи“ е предоставена уникална за България възможност за 24-часов непрекъснат контакт между майка и дете в системата “кенгуру” – повече от 10 години единствена в България. Там майките на рисковите новородени се обучават да се грижат за тях.
Клиника по неонатология отговаря на най-високото – трето, ниво на неонатологично лечение, като приема деца за лечение от широк ареал – Централна Северна България. Прилагат се модерни методи на механична вентилация, собствени разгърнати протоколи за парентерално хранене, профилактика на анемията на недоносеността с рекомбинантен еритропоетин, желязо и витамини, както и за контрол на железния статус на недоносените в динамика. Лекуват се и се отглеждат деца с екстремно ниско тегло при раждане.

Нашата цел винаги е била качеството на живот на порастналите вече деца, а не преживяемостта на всяка цена.

Нашите специалисти:

д-р Андрей ХРИСТОВ – специалист по Спешна Медицина и Неонатология
д-р Невена ПЕЙКОВА – специалист по Педиатрия и Неонатология
д-р Максим ЙОНОВ – специалист по Педиатрия и Неонатология
д-р Соня ХИЦОВА – специалист по Педиатрия
д-р Виктор ДОНЕВ – специалист по Педиатрия, специализант по неонатология
д-р Елица ВАЛЕРИЕВА – асистент; специализант по Неонатология
д-р Преслава ГАЦЕВА – специализант по Неонатология
д-р Севдалина МИТКОВА– специализант по Неонатология
Елена ПЪРВАНОВА – психолог – психотерапевт
Силвия ЯНКОВА – старша акушерка

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 767;
064/ 886 673;
064/ 886 636.
е-mail: neonatology@el-soft.com