гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

 

Д-р Деян Давидов
началник отделение

Роден на 16. 11. 1956 г. в София. Завършил МА - София през 1983 г. През 2004 г. завършва Здравен мениджмънт във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”. От 1985 г. работи като асистент във ВМИ - Плевен. През 2002 г. е назначен за началник отделение. Има придобити две специалности - “Вътрешни болести” и “Онкология”. Има 46 научни съобщения и публикации. Член на научното дружество по химиотерапия.

Отделението по медицинска онкология се намира на третия етаж на Онкологичен център - Плевен. В отделението се провежда лекарствено лечение на злокачествени заболявания и други лечебни процедури - лечение с препарати, стимулиращи растежа на кръвните клетки, кръвопреливания. Годишно се лекуват над 3500 болни от Плевенска и Ловешка области, както и от цяла България. В отделението е обособен и дневен стационар. В него болните се лекуват в обстановка, близка до домашната. През дневния стационар могат да преминават над 30 болни на ден. В отделението пациентите постъпват с уточнена диагноза. Цитостатичното лечение се провежда по утвърдени от МЗ и НЗОК стандарти и включва най-съвременни лекарствени средства. Престоят на болните в отделението е максимално скъсен.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Деян Давидов
Д-р Наталия Стефанова
Д-р Нина Иванова
Д-р Иво Младенов
Д-р Ивелина Иванова
Д-р Десислава Джорова
Д-р Йордан Игнатов

Ст.м.с. Вили Крамолинска

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Г.Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 312;
064/ 886 246.