гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

НАЧАЛНИК КЛИНИКА:
Доц. Д-р Мая Кръстанова, дм 

Завършила ВМИ - Плевен през 1988 год.
Специалност "Физиотерапия, курортология и рехабилитация" - МА - София през 1994 год.

Специализация:

  • Лазертерапия;
  • Електродиагностика и електростимулация;
  • Постизометрична релаксация;
  • Физиотерапия и рехабилитация при деца с родова травма на раменен сплит.

Преподавател в Медицински университет Плевен.
Член на асоциацията по физикална и рехабилитационна медицина.
сл. тел 064886174;
е-mail - krastanova.1962@abv.bg.

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД е единствената университетска структура в Северен централен и Северозападен региони.
Клиниката е основана преди повече от половин век от д-р Руси Русев (тогавашен главен лекар на Плевенската болница) и д-р Александър Помаков (специалист по физиотерапия и рехабилитация).
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина е отделна функционално обособена административна и териториална структура, която включва :
1.Консултативен кабинет, ситуиран на четвърти етаж към КДБ;
2.Стационар с 15 болнични легла;
3.Сектори по:
3.1. Електро - светлолечение
3.2. Аерозололечение
3.3. Кинезитерапия – активна, пасивна
3.4. Термотерапия (парафин, криотерапия, сауна)
3.5. Хидротерапия
3.6. Електродиагностика и електростимулация
3.7. Механотерапия
3.8. Мануална терапия
3.9. Лазертерапия
3.10. Функционални изследвания

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина работи по утвърдени алгоритми за физикална и рехабилитационна медицина на голям брой социално-значими и инвалидизиращи заболявания. Прилагат се множество съвременни специализирани и високо-специализирани физикално-диагностични и физикално-терапевтични методики. Извършват се специализирани дейности като: терапия с ниско-, средно- и високо-честотни токове, ултразвук, магнитно поле, инфрачервени и ултравиолетови лъчи;лазертерапия; активна и пасивна кинезитерапия, механотерапия, различни техники на мануален и вибрационен масаж, хидро- и парафинотерапия. Прави се комплексна функционална оценка на опорно-двигателния апарат и нервната система: гониометрия, мануално мускулно тестуване, плантография, оценка на функциите на централен и периферен двигателен неврон, тестуване на равновесие, координация, походка, захват, оценка на самостоятелността в дейностите на ежедневния живот. От високо-специализираните дейности има натрупан положителен опит в области като: Ексцитомоторна електродиагностика и електростимулация, Мануална диагностика и мануална терапия, Постизометрична релаксация, Екстензионна терапия, Лазертерапия и лазерпунктура.
Клиниката разполага със стационар за ранна рехабилитация и с възможности за долекуване и продължително лечение и рехабилитация на хронични страдания.

Пациентите се лекуват от квалифициран персонал включващ лекари - специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, кинезитерапевт, рехабилитатори, специалисти по медицинска рехабилитация и ерготерапия, масажисти, медицински сестри и санитари.
От 2014 год. с финансиране по инициативата на Президента на Република България „Българската Коледа” в отделението бяха обособени самостоятелни сектори с нова съвременна апаратура за електро, топлолечение и рехабилитация за деца на различна възраст. Работата с тях се осъществява с обучен персонал, притежаващ нужните професионализъм и специално отношение към малките пациенти. Лекуват се системно (амбулаторно и стационарно) пациенти в детска възраст с увреда на централна и периферна нервна система. През същата година с помощта на НЦПР – Горна Баня беше разкрит и сектор за рехабилитация на пациенти след ампутация на крайници.
Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД работи в тясна колаборация с КАТЕДРА „ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ЕРГОТЕРАПИЯ И СПОРТ" при МУ - Плевен. Академичният състав на клиниката осигурява обучението на студенти по медицина, медицинска рехабилитация и ерготерапия, медицински сестри и акушерки по специалността „Физикална и рехабилитационна медицина”. Провежда се следдипломното обучение на лекари и рехабилитатори по специалността. Извършва се и активна научна и научно-приложна дейност. Негови кадри са автори и съавтори на над 200 научни публикации в областта на медицинската рехабилитация и ерготерапията. Участници са в три научни проекта на МУ - Плевен.
В клиниката са защитени две дисертационни разработки.
Лекарският състав поддържа системни контакти с различни научни институции в страната и чужбина. С цел пропагандиране идеите на рехабилитацията се организират и научни форуми. За последните години Катедрата е основен организатор на три научни конференции в МУ - Плевен (2007-2008), съорганизатор на проведения през 2009 в София Национален конгрес по Физикална и рехабилитационна медицина, основен организатор на Първи Национален конгрес по Медицинска рехабилитация и ерготерапия (Боровец, 2010) и на Първи Национален конгрес по Неврорехабилитация (Велико Търново, 2011).

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. Д-р Мая Кръстанова, дм
д-р Аница Мирчева, ас
д-р Полина Цветкова, ас
д-р Цветослав Вътев, ординатор

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ:
Доц. Данелина Вачева, д.м. сл. тел 064886886, е-mail: danelina@abv.bg

Ст. рехабилитатор: Надя Писова

КОНТАКТИ:
тел.: 064/ 886174;
064/ 886197;
064/ 886336;
е-mail: phyzmed_pl@mail.bg

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close