гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

Доц. д-р Ваня Цветкова, д.м.
Началник отделение

Доц. д-р Ваня Цветкова е завършила медицина в МУ-Плевен. Последователно е работила във Вътрешно отделение на Общинска болница в Никопол, в Клиника по ендокринология, пропедевтика на вътрешните болести и Център по Клинична имунология при УМБАЛ-Плевен.

От 2003 г. работи в Клиника по алергология, а от 2008 г. е началник на отделението по алергология в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен. Има придобити специалности по Вътрешни болести и клинична алергология. През 2011 г. защитава дисертация в областта на алергичния ринит. Интереси в областта на атопична бронхиална астма, алергичен ринит, медикаментозна, хранителна алергия и инсект алергия.

От 2015 е доцент по имунопатология и алергология.

Отделението е разкрито през 2003 година на територията на ІІ Клинична база в структурата на "УМБАЛ Георги Странски" и в катедра: "Дерматология, Венерология, Алергология и Клинична Имунология" към МУ - Плевен.

В унисон с нарастващите тенденции за непрекъснато увеличаване процента на алергичните заболявания в световен мащаб и в България, особено Бронхиална астма и Алергичен ринит, отделението по Алергология осъществява съвременна диагностика и патогенетично лечение на тези и др. алергични болести (Атопичен дерматит, Уртикария, Инсект алергия, Хранителна алергия). Разполага с възможности за функционално апаратно изследване на дишането и приложение на инхалаторни диагностични тестове с алергени или за установяване на неспецифична бронхиална хиперреактивност.

За установяване на атопична предиспозиция на пациентите, клиниката прилага кожно-алергично тестуване с френски алергени. Лекарите използват най-съвременни патогенетични методи на лечение с подкожни и сублингвални алергенни ваксини (Имунотерапия).

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Ваня Цветкова, д.м. - началник отделение
Д-р Людмил Терзиев, дм
Д-р Христина Дарданова

СПЕЦИАЛИЗАНТ:
Д-р София Джикова

Ст.м.с. Анелия Петрова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91, Втора клинична база
тел.: 064/886 801;
064/886 802;
064/886 803.