гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ОТДЕЛЕНИЕ по АЛЕРГОЛОГИЯ

Отделението е разкрито през 2003 година на територията на ІІ Клинична база в структурата на "УМБАЛ Георги Странски" и в катедра: "Дерматология, Венерология, Алергология и Клинична Имунология" към МУ - Плевен.

В унисон с нарастващите тенденции за непрекъснато увеличаване процента на алергичните заболявания в световен мащаб и в България, особено Бронхиална астма и Алергичен ринит, отделението по Алергология осъществява съвременна диагностика и патогенетично лечение на тези и др. алергични болести (Атопичен дерматит, Уртикария, Инсект алергия, Хранителна алергия). Разполага с възможности за функционално апаратно изследване на дишането и приложение на инхалаторни диагностични тестове с алергени или за установяване на неспецифична бронхиална хиперреактивност.

За установяване на атопична предиспозиция на пациентите, клиниката прилага кожно-алергично тестуване с френски алергени. Лекарите използват най-съвременни патогенетични методи на лечение с подкожни и сублингвални алергенни ваксини (Имунотерапия).

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Ваня Цветкова - началник отделение
Д-р Людмил Терзиев, дм
Д-р Христина Дарданова
Д-р Десислава Йолчева
Ст.м.с. Лиляна Василева

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
Клинична база, тел.: 064/ 886 802, 886 801, 886 803