гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ – КЛИНИКА УНГ СПЕШЕН КАБИНЕТ ПО ОХ КЪМ СПО

Наследник на „Отделение по Орална Хирургия“, създадено през 1967 г. и първото в България за самостоятелно стационарно лечение на болни със заболявания в лицево - челюстната област и устната кухина.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ:

 • Възпалителни заболявания в ЛЧО / абсцеси и флегмони , остеомиелити , одонтогенни синуити , лимфаденити и др .
 • Хирургично лечение на кисти на челюстните кости и на меките тъкани
 • Хирургично лечение на пародонталните заболявания
 • Болести на лицевите нерви
 • Болести на слюнчените жлези
 • Болести на долночелюстната става
 • Спешни състояния в Лицево – Челюстната и Орална хирургия
 • Травми в ЛЧО и устната кухина
 • Пренеоплазий на кожата , червената ивица на устните и устната лигавица
 • Тумори на устната кухина
 • Екстракция на ретинирани зъби
 • Лечение на деца и възрастни под Обща анестезия
 • Костнозаместващи материали
 • Имплантология в ЛЧО

Д-р Николай Георгиев

Роден на 06.01.1958 г. в гр. Плевен. Магистър по Дентална Медицина към СУ от 1983 г. Работи в отделението от 1991г. Член на БЗС , на Асоциацията по ОЛЧХ , Съюз на Учените в България, БНДДМ и БАОИ. Специализации, участия и публикации в национални конгреси и форуми.

Д-р Валентин Лишев

Роден на 08.11.1961 г. в гр. Плевен. Магистър по Дентална Медицина към СУ от 1986 г. Работи в отделението от 1992г. Член на БЗС, на Асоциацията по ОЛЧХ, Съюз на Учените в България, БНДДМ, БАОИ. Член на ADA & CDA. Специализации в САЩ, Италия, Израел. Има участия и публикаций в национални и международни конгреси.

Ст.м.с. Марияна Русанова

административен отговорник
операционна м.с.

м.с. Катя Василева
операционна м.с.

Контакти:
5800 Плевен, ул. „Ген. Владимир Вазов“ 91
тел.: 064/ 886 783; 064/ 886 781; 064/ 886 780