гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

НЕВРОЛОГИЧНА КЛИНИКА

Доц. Мая Пенкова Дановска-Младенова
Началник на Неврологична клиника

Родена на 28.05.1958г. в с. Ореховица. Завършила АЕГ в гр. Видин и медицина в МУ – Плевен. Като първенец на випуск веднага след дипломирането започва работа в Клиника по нервни болести през 1983г. Придобива специалност по Нервни болести през 1988г. Защитава дисертация през 2012г. От 2014 г. е магистър по здравен мениджмънт, Доцент по нервни болести и началник на Неврологична клиника. Член е на Българското Дружество по Неврология; Българската Асоциация по Невросонология и Мозъчна хемодинамика; Европейското Дружество по Невросонология и Мозъчна хемодинамика; Световната асоциация по мозъчен инсулт.

Научна продукция: Над 100 научни труда, между които участие в написване на учебник по нервни болести на български и английски език, над 50 публикации в български и международни научни списания, 177 цитирания в престижни международни научни списания.

Тел. 064/886-280
E-mail: mdanovska@yahoo.com

Неврологична клиника e самостоятелна функционалнообособена и административна структура на “УМБАЛ–д-р Георги Странски” ЕАД–Плевен, единствената в Централна Северна България с денонощен прием на пациенти с всички неврологични заболявания.
През 2018г. Клиниката е удостоена със „Златен сертификат“ от Европейската Организация по Инсулти (ESO) за постигнати високи резултати в съвременното лечение на мозъчния инсулт с интравенозна тромболиза.
Клиниката разполага с 50 легла, от които 20 за интензивно лечение на неврологични заболявания. Стационарната база е обновена през 2017г. Срещу заплащане пациенти могат да проведат болничното си лечение в изцяло реновирана ВИП стая със собствен санитарен възел и легло за придружител.

В състава на клиниката функционират тясно специализирани структури, подпомагащи диагностично-терапевтичния процес:
1. Приемно-консултативен кабинет
2. Кабинет по Клинична невропсихология и речева рехабилитация
3. Кабинет по Електромиография
4. Кабинет по Електроенцефалография
5. Кабинет по Евокирани Потенциали
6. Кабинет по Доплерова Сонография
7. Кабинет по репетативна Транскраниална Магнитна Стимулация
8. Отделение по Професионални болести

Основни медицински дейности:
• Диагностика и лечение в условията на спешност на всички мозъчносъдови заболявания, включително и лечение с тромболиза на остри мозъчни инфаркти;
• Интензивно лечение на всички неврологични заболявания;
• Диагностика и лечение на Множествена склероза, невромускулни заболявания, Паркинсонизъм, заболявания на периферната нервна система, възпалителни заболявания на ЦНС;
• Диагностика, лечение и експертиза на Епилепсия, Мигрена, световъртеж от централен произход;
• Пациенти с редки неврологични заболявания и синдроми, подлежащи на диагностично уточняване;
• Денонощна консултативна помощ;

Експертна дейност, осъществявана от ежедневно функциониращи (от понеделник до петък, 10:00-13:00 часа) специализирани комисии за диагностика и лечение на здравноосигурени пациенти по програми на НЗОК:
• Комисия за лечение на пациенти с Множествена склероза.
• Комисия за лечение на пациенти с Паркинсонова болест.
• Комисия за лечение на пациенти с Диабетна полиневропатия с невропатна болка.
• Комисия за лечение на пациенти с Епилепсия.
• Комисия за лечение на пациенти с Болест на Алцхаймер.

Неврологична клиника е база за обучение на студенти по медицина и други медицински профилни специалности, както и на специализиращи нервни болести, с дългогодишни традиции. Хабилитираният състав на клиниката участва активно в следдипломното обучение на специалисти по нервни болести във ВСД и в програми за развитие на докторанти. Материалнотехническата база за обучение по неврология е обновена с изцяло ремонтирани зала за провеждане на лекционен курс и учебна зала за практически занятия. Богатият научноизследователски опит на клиниката е отразен в над 200 научни публикации и няколко научни монографии, посветени на актуални неврологични проблеми. В клиниката има разкрит Център за проучване на нови лекарствени средства.
Неврологична клиника разполага с висококвалифициран кадрови потенциал, отговарящ на изискванията на европейските стандарти за диагностика и лечение на пациентите. В клиниката работят 3 доценти по неврология с над 20-годишен клиничен, преподавателски и научен опит в областта на неврологията и неврофизиологията, 10 висококвалифицирани специалисти по неврология, 2 по невропсихология, 3 специалисти по професионални болести, 22 квалифицирани в интензивната и обща неврология медицински сестри и 15 санитари.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова
Д-р Вержиния Симеонова Каменовска (ЕЕГ)
Д-р Десислава Евлогиева Маринова (Невропсихология)
Д-р Пламен Георгиев Стоев (ДСГ, ЕМГ)
Д-р Цветлина Цанкова Иванова (ЕЕГ)
Д-р Диана Любомирова Маринова-Трифонова
Д-р Георги Цветанов Димитров
Д-р Емилия Младенова Овчарова
Д-р Траяна Йорданова Обрешкова
Д-р Игор Младеновски
Д-р Ирена Йорданова Стоилова, дм
Д-р Александър Лилянов Вълков

Клиничен психолог: Дора Кирилова Пейчинска

Старша медицинска сестра: Мария Сънкова (тел. 064/ 886 278)

КОНТАКТИ:
Приемен кабинет: 064/ 886 491
Клиника ІІІ-ти етаж: 064/ 886 277
Клиника ІV-ти етаж: 064/886 283
Електрофизиологична лаборатория (ЕМГ): 064/886 373
Електрофизиологична лаборатория (ЕЕГ): 064/886 374
Невропсихологичен кабинет: 064/886 348
Кабинет Доплерова сонография: 064/886 348

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close