гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по УРОЛОГИЯ

НАЧАЛНИК КЛИНИКА

Доц. д-р Николай Колев, д. м.

Курсове и специализации:
2017 г. - Курс ”Robotic Prostate and Kidney Surgery”, European Institute of Oncology, Milan
2013 г. - Курс ”Robotic Urologyc Surgery: Implementation Strategies“, European Institute of Oncology, Milan
2012 - Курс на тема “Robot renal surgery” към European School of Urology, Paris, France
2011 г . - Специализация за оператор на конзола при робот асистирани операции в Instututo Europeo di Oncologia, Universita di Milano при Prof. Ottavio de Cobelli
2011 г. - Курс на тема “Robot-assisted laparoscopic prostatectomy” към European School of Urology, Vienna, Austria
2010 г. - Курс по „Традиционна и Роботизирана асистирана лапароскопия в урологията и гинекологията” (Cluj Napoca, Romania)
2010 г. - Специален курс по Роботизирана урология (Cluj Napoca, Romania)
2010 г. - Сертификация за конзолен хирург на Роботизирана система Da Vinchi®, IRCAD-EITS, Strasbourg, France
2009 г. - Курс към на тема “Hands-on training laparoscopy cours 3“, Stockholm, Sweeden
2004 г. - Курс на тема “Uretero-renoscopy and PCN”, Vienna, Austria
2002 г. - Специализация за хирургично лечение на карцином на простатната жлеза в Universitatsklinikum Eppendorf, Hamburg, Германия при Prof. H. Huland
2002 г. – Специализация по обща урология в Hopital Erasme, Universitе Libre de Bruxelles, Белгия при Prof. Claude Schulman и др.
Научни публикации – над 100

Член на:
Българско Урологично Дружество
Европейска Асоциация по Урология (European Association of Urology)
Американска Асоциация по Урология (American Association of Urology)
Българска Асоциация по ултразвук в медицината

Клиниката е водеща в България в областта на урологичната хирургия. Първото урологично отделение на територията на гр. Плевен е създадено през 1957 г. с ръководител д-р Спиридон Щърбов.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И КАПАЦИТЕТ:
Клиниката по урология е разположена на 5-ти етаж на УМБАЛ Плевен и има 30 болнични легла, включително стаи за ВИП пациенти. Дейността на клиниката се осъществява в 2 операционни зали за роботизирани, лапароскопски и отворени интервенции и зала за трансуретрални ендоскопски операции.
В ежедневната си работа използваме диагностични и терапевтични методи за лечение на всички злокачествени тумори, базиращи се на световните стандарти за Добра Клинична Практика. Всяка година повече от 2 000 пациенти се приемат за хирургично лечение и броят им се увеличава. Първи в България от 2010 г. въведохме в урологичната практика най-високо технологичната система за операции - роботизираната система DaVinci. Клиниката има огромен опит с оперативното лечение на рака на простатната жлеза, туморите на пикочния мехур, туморите на бъбрека, урогинекологията. Особено важни за нас са миниинвазивните методи на лечение на пациентите ни, в това число и лапароскопските операции. Началникът на клиниката консултира онкоболни, насочени от други звена. Всички пациенти със злокачествени заболявания преминават през Онкологичен комитет за определяне стратегията при тяхното лечение.

Клиниката има следния персонал:
Началник клиника - доцент;
Лекуващи лекари – 1 доцент на граждански договор, 4 асистенти, 4 ординатори, 3 специализанти
Старша медицинска сестра - 1;
Редови медицински сестри – 14;
Технически сътрудник - 1;
Санитари – 6.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ:
Извършваме диагностика и лечение на всички заболявания на пикочо-половата система и свързаните с тях оперативни интервенции като:
Робот-асистирана радикална простатектомия
Робот-асистирана радикална и парциална нефректомия
Лапароскопска радикална простатектомия
Лапароскопска резекция на бъбречна киста
Радиоизотопна детекция на сентинелни лимфни възли при рак на простатната жлеза
Нервосъхраняваща радикална простатектомия
Радикални цистектомия
Разширена тазова и ретроперитонеална лимфна дисекция при онкоурологични заболявания
Трансабдоминални туморни нефректомия
Пластики при хидронефрози
Всички видове трансуретрални операции
Уретерореноскопски операции, Екстракорпорална Литотрипсия на конкременти и др.

В КЛИНИКАТА РАБОТЯТ:
Доц д-р Николай Колев, д.м.
Доц. д-р Страти Стратев, д.м.
Д-р Панайот Панайотов
Д-р Румен Коцев
Д-р Фахд Шаргаби
Д-р Боян Атанасов
Д-р Владислав Дунев, д.м.
Д-р Александър Ванов
Д-р Житиан Атанасов
Д-р Маниш Сачдева
Д-р Пламен Димитров
Ст. мед. сестра Незабравка Ал-Шаргаби

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 338
факс: 064/886 538
e-mail urology@umbalpln.com

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close