гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по УРОЛОГИЯ

НАЧАЛНИК КЛИНИКА

Доц. д-р Николай Колев, д. м.

Курсове и специализации:
2017 г. - Курс ”Robotic Prostate and Kidney Surgery”, European Institute of Oncology, Milan
2013 г. - Курс ”Robotic Urologyc Surgery: Implementation Strategies“, European Institute of Oncology, Milan
2012 - Курс на тема “Robot renal surgery” към European School of Urology, Paris, France
2011 г . - Специализация за оператор на конзола при робот асистирани операции в Instututo Europeo di Oncologia, Universita di Milano при Prof. Ottavio de Cobelli
2011 г. - Курс на тема “Robot-assisted laparoscopic prostatectomy” към European School of Urology, Vienna, Austria
2010 г. - Курс по „Традиционна и Роботизирана асистирана лапароскопия в урологията и гинекологията” (Cluj Napoca, Romania)
2010 г. - Специален курс по Роботизирана урология (Cluj Napoca, Romania)
2010 г. - Сертификация за конзолен хирург на Роботизирана система Da Vinchi®, IRCAD-EITS, Strasbourg, France
2009 г. - Курс към на тема “Hands-on training laparoscopy cours 3“, Stockholm, Sweeden
2004 г. - Курс на тема “Uretero-renoscopy and PCN”, Vienna, Austria
2002 г. - Специализация за хирургично лечение на карцином на простатната жлеза в Universitatsklinikum Eppendorf, Hamburg, Германия при Prof. H. Huland
2002 г. – Специализация по обща урология в Hopital Erasme, Universitе Libre de Bruxelles, Белгия при Prof. Claude Schulman и др.
Научни публикации – над 100

Член на:
Българско Урологично Дружество
Европейска Асоциация по Урология (European Association of Urology)
Американска Асоциация по Урология (American Association of Urology)
Българска Асоциация по ултразвук в медицината

Клиниката е водеща в България в областта на урологичната хирургия. Първото урологично отделение на територията на гр. Плевен е създадено през 1957 г. с ръководител д-р Спиридон Щърбов.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И КАПАЦИТЕТ:
Клиниката по урология е разположена на 5-ти етаж на УМБАЛ Плевен и има 30 болнични легла, включително стаи за ВИП пациенти. Дейността на клиниката се осъществява в 2 операционни зали за роботизирани, лапароскопски и отворени интервенции и зала за трансуретрални ендоскопски операции.
В ежедневната си работа използваме диагностични и терапевтични методи за лечение на всички злокачествени тумори, базиращи се на световните стандарти за Добра Клинична Практика. Всяка година повече от 2 000 пациенти се приемат за хирургично лечение и броят им се увеличава. Първи в България от 2010 г. въведохме в урологичната практика най-високо технологичната система за операции - роботизираната система DaVinci. Клиниката има огромен опит с оперативното лечение на рака на простатната жлеза, туморите на пикочния мехур, туморите на бъбрека, урогинекологията. Особено важни за нас са миниинвазивните методи на лечение на пациентите ни, в това число и лапароскопските операции. Началникът на клиниката консултира онкоболни, насочени от други звена. Всички пациенти със злокачествени заболявания преминават през Онкологичен комитет за определяне стратегията при тяхното лечение.

Клиниката има следния персонал:
Началник клиника - доцент;
Лекуващи лекари – 1 доцент на граждански договор, 4 асистенти, 4 ординатори, 3 специализанти
Старша медицинска сестра - 1;
Редови медицински сестри – 14;
Технически сътрудник - 1;
Санитари – 6.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ:
Извършваме диагностика и лечение на всички заболявания на пикочо-половата система и свързаните с тях оперативни интервенции като:
Робот-асистирана радикална простатектомия
Робот-асистирана радикална и парциална нефректомия
Лапароскопска радикална простатектомия
Лапароскопска резекция на бъбречна киста
Радиоизотопна детекция на сентинелни лимфни възли при рак на простатната жлеза
Нервосъхраняваща радикална простатектомия
Радикални цистектомия
Разширена тазова и ретроперитонеална лимфна дисекция при онкоурологични заболявания
Трансабдоминални туморни нефректомия
Пластики при хидронефрози
Всички видове трансуретрални операции
Уретерореноскопски операции, Екстракорпорална Литотрипсия на конкременти и др.

В КЛИНИКАТА РАБОТЯТ:
Доц д-р Николай Колев, д.м.
Доц. д-р Страти Стратев, д.м.
Д-р Панайот Панайотов
Д-р Румен Коцев
Д-р Фахд Шаргаби
Д-р Боян Атанасов
Д-р Владислав Дунев, д.м.
Д-р Александър Ванов
Д-р Житиан Атанасов
Д-р Маниш Сачдева
Д-р Пламен Димитров
Ст. мед. сестра Незабравка Ал-Шаргаби

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 338
факс: 064/886 538
e-mail urology@umbalpln.com