гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по УРОЛОГИЯ

НАЧАЛНИК КЛИНИКА

Проф. д-р Николай Колев, д. м.

Проф. д-р Николай Колев е доктор по медицина със специалност „Урология“. Той е първият български уролог, сертифициран за работа с роботизираната хирургическа система da Vinci. През 2011 г. въвежда в България робот-асистираната урологична хирургия и обучава хирургични екипи.
Проф. д-р Николай Колев е автор на редица авангардни методики в съвременното лечение на онкологични и други заболявания на органите на отделителната и мъжката полова система.
Проф. д-р Николай Колев извършва всички минимално инвазивни и неинвазивни оперативни и терапевтични методи в съвременната урология, с фокус върху максимално щадящи пациента операции.

Професионални постижения:
• Първият сертифициран уролог за работа с хирургичен робот daVinci – 2010 г.
• Внедрява в клиничната урологична практика в България нов тип хирургия – робот-асистираната хирургия.
• Участва в екипа извършил първата в България робот-асистирана нефректомия – 2010 г.
• Създава и ръководи първият български урологичен екип за робот-асистирана хирургия – 2011 г.
• Въвежда в МУ - Плевен редица минимално инвазивни операции за лечение на злокачествени и други заболявания на отделителната и половата система (роботизирани, лапароскопски, лазерни и др.)
Членство в научни организации:
• Асоциация по роботизирана хирургия (SRS)
• Асоциация по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа (SEERSS)
• Американска Урологична Асоциация (AUA)
• Българско Урологично дружество (БУД)
• Български лекарски съюз
• Европейска Асоциация по Урология (EAU)
• Европейска асоциация по медицинска онкология (ESMO)
• Европейска асоциация по роботизирана гинекологична хирургия (SERGS)

Клиниката е водеща в България в областта на урологичната хирургия. Първото урологично отделение на територията на гр. Плевен е създадено през 1957 г. с ръководител д-р Спиридон Щърбов.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И КАПАЦИТЕТ:
Клиниката по урология е разположена на 5-ти етаж на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен и има 30 броя болнични легла, включително стаи за ВИП пациенти. Дейността на клиниката се осъществява в 2 операционни зали за роботизирани, лапароскопски и отворени интервенции и зала за трансуретрални ендоскопски операции.
В ежедневната си работа използваме диагностични и терапевтични методи за лечение на всички злокачествени тумори, базиращи се на световните стандарти за Добра клинична практика. Всяка година повече от 2 000 пациенти се приемат за хирургично лечение и броят им се увеличава. Първи в България от 2010 г. въведохме в урологичната практика най-високо технологичната система за операции - роботизираната система DaVinci. Клиниката има огромен опит с оперативното лечение на рака на простатната жлеза, туморите на пикочния мехур, туморите на бъбрека, урогинекологията. Особено важни за нас са миниинвазивните методи на лечение на пациентите ни, в това число и лапароскопските операции. Началникът на клиниката консултира онкоболни, насочени от други звена. Всички пациенти със злокачествени заболявания преминават през Онкологичен комитет за определяне стратегията при тяхното лечение.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ:
Извършваме диагностика и лечение на всички заболявания на пикочо-половата система и свързаните с тях оперативни интервенции като:

 • Робот-асистирана радикална простатектомия;
 • Робот-асистирана радикална и парциална нефректомия;
 • Робот-асистирана радикална цистектомия;
 • Лапароскопска радикална простатектомия;
 • Лапароскопска радикална и парциална нефректомия;
 • Лапароскопска резекция на бъбречна киста;
 • Радиоизотопна детекция на сентинелни лимфни възли при рак на простатната жлеза;
 • Нервосъхраняваща радикална простатектомия;
 • Радикални цистектомия;
 • Разширена тазова и ретроперитонеална лимфна дисекция при онкоурологични заболявания;
 • Трансабдоминални туморни нефректомия;
 • Пластики при хидронефрози;
 • Всички видове трансуретрални операции;
 • Екстракорпорална литотрипсия на конкременти;
 • Лазерна литотрипсияя на конкременти в бъбрека, уретер и пикочен мехур
 • Операции на вродени и придобити заболявания при деца - корекция на хипоспадиас, хидроцеле, циркумцизио (обрязване), крипторхизъм (задържане на тестис).

В КЛИНИКАТА РАБОТЯТ:
Проф. д-р Николай Колев, д.м.
Доц. д-р Страти Стратев, д.м.
Д-р Панайот Панайотов
Д-р Румен Коцев
Д-р Фахд Ал-Шаргаби
Д-р Пламен Димитров
Д-р Тихомир Рашковски
Д-р Александър Цветков
Д-р Цветослав Аспарухов
Ст. мед. сестра Незабравка Ал-Шаргаби

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 338
факс: 064/886 538
e-mail urology@umbalpln.com

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close