гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по РИСКОВА БРЕМЕННОСТ

Клиниката е създадена като самостоятелна структурна единица на 18 май 2000 г.

В състава й влизат: стационар "Рискова бременност", Карантинно-изолационен сектор, Диагностично-консултативен
акушеро-гинекологичен кабинет и "Училище за бъдещи родители".
Клиниката разполага със съвременна апаратура и технически пособия - два ултразвукови апарата и два токографа.
В съчетаниe с високата професионална квалификация на персонала това дава възможност за своевременна
диагностика и лечение на всички заболявания, създаващи риск за майката и плода.
Клиниката е утвърден водещ консултативен център за Централна Северна България.

В СЕКТОР РИСКОВА БРЕМЕННОСТ СЕ ЛЕКУВАТ:
Прееклампсия, Еклампсия, Преносена бременност, Хабитуални и спонтанни аборти, Бременни с обременена акушерска анамнеза, Бременни с придружаващи забо-явания: вътрешни, неврологични, нефрологични, ортопедични, съдови, ендокри-нологични и др.

КАРАНТИННО-ИЗОЛАЦИОНЕН СЕКТОР:
Извършват се раждания на жени с инфекциозна патология, която е наложила изолация.

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ:
Извършва консултативни прегледи на стационарно болни в УМБАЛ Приема и разпределя насочените стационарно болни към акушеро-гинекологичните клиники.
Към кабинета функционира и комисия за прекъсване на бременността по медицински показания.

"УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ"
Към него функционира училище за бъдещи родители, снабдено със съвременна аудиовизуална техника.

Доц. д-р Светла Божинова, дм
началник клиника

Родена в Червен бряг. Завършва медицина във ВМИ -София, през 1969 г., след което работи последователно в акушеро-гинекологичните отделения на Окръжните болници в Пазарджик и Ловеч. От 1976 г. започва работа във ВМИ-Плевен, и е един от основателите на катедра "Акушерство и гинекология". През 1985 г. защитава кандидатска дисертация. През 1994 г. е избрана за доцент и ръководител на Акушерска клиника, а след преструктуриране е началник на Клиника по рискова бременност. Работи главно по проблемите на високорисковата бременност, перинатологията, ехографската диагностика, стерилитета и климактериума. Автор е на три монографии. Участва като автор на раздел в чуждестранна монография и като съавтор на два български сборника по актуални проблеми в акушерството и гинекологията. Има над 156 публикации у нас и в чужбина.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Светла Божинова, дм
Д-р Светла Димитрова
Д-р Калин Поповски
Д-р Силвия Атанасова
Д-р Иван Иванов
Д-р Антоанета Спасова
Д-р Павлина Павлова
Д-р Веселин Пенков
Д-р Ирена Христова
Ст.ак. В. Захариева

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 788

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close