гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

Доц. д-р Николай Николов, д.м.
началник клиника

Като самостоятелна болнична структура, Клиника по ревматология е обособена на 01.09.2015 год. Разположена е на четвърти етаж във висока сграда на Втора клинична база УМБАЛ „ Д-р Георги Странски” ЕАД.
Структурата на клиниката включва:

  • Приемно-консултативен кабинет, ситуиран в клиниката
  • Стационар с 12 легла към Стационарен блок
  • Лекарски кабинети
  • Манипулационни
  • Помощни помещения

В стационара са разкрити 4 болнични стаи с по 3 легла, приемно-консултативен кабинет, кабинети за диагностично-лечебни процедури ( 2 манипулационни-септична и асептична).
Клиника по Ревматология отговаря на изискванията на Медицински стандарт „Ревматология”. За осъществяването на диагностично-лечебната дейност се използват:

  • наличния собствен апарат за ставна ултрасонография;
  • апарат за двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (ДХА) – закупен и наличен в Клиника по Образна диагностика в Първа клинична база;
  • рентгенов апарат за скопия и графия на територията на Втора клинична база;
  • КАТ и ЯМР в Първа клинична база;
  • микробиологична, имунологична и клинична лаборатория.

В Клиника по ревматология се лекуват пациенти от цялата страна над 18годишна възраст с всички ревматологични заболявания, постъпващи “по спешност” или по реда на “планова” хоспитализация. Лекуват се болни със следните болести: възпалителни ставни заболявания (ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит, ревматизъм и болест на Райтер, както и други реактивни артрити); системни заболявания на съединителната тъкан (системен лупус еритематодес, системна склеродермия, васкулити, полимиозит/дерматомиозит, припокриващи и автоинфламаторни синдроми); дегенеративни ставни заболявания (гонартроза, коксартроза, спондилартроза и др.); мекотъканен ревматизъм (бурсити, тендинити, фибромиалгия, полимиалгия ревматика); болести на костите (остеопороза, болест на Пейджет, алгодистрофия, асептични некрози); болести, причинени от кристали (подагра, пирофосфатна и апатитна болест); хипермобилен синдром и наследствени болести.

 

Нашите специалисти:

Д-р Борислава Железарова

Д-р Мариета Богданова

Д-р Милена Денчева

Д-р Ралица Пенчева