гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

Клиниката по пневмология и фтизиатрия е самостоятелна функционалнообособена, административна и териториална структура на “УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, със следната структура:

СТРУКТУРА
Първо отделение за лечение на туберкулоза
Второ отделение за лечение на остри и хронични неспецифични белодробни заболявания
Отделение за интензивно лечение
Сектор за образна и функционална диагностика

АПАРАТУРА
Фибробронхоскоп тип "Olympus" с допълнителна приставка за електрокоагулация и 2 фотоапарата; Фибробронхоскоп тип "Storz"; Ригиден бронхоскоп тип "Fridel"; Компютърен спирограф - Master Screen Pneumo Jeger с принтер и аксесоари за бронходилататорен и бронхопровокационен тест; Апарат "Спирокомп 105 ЕМА" за функционално изследване на дишането; Набор за кардиопулмонална ресусцитация с набор за интубация, мануално обдишване, помощна дъска за сърдечен масаж; Апарат за мануално обдишване тип Амбу; Апарат за високо честотна вентилация; Набори за интракардиална инстилация на медикаменти; Апарати за ЕКГ; Дефибрилатор

Доц. д-р Явор Иванов, дм
началник клиника

Роден на 24 август 1954 г. в Русе. Завършва ВМИ - Плевен през 1981 г., след което работи като лекар в Станцията за бърза и неотложна помощ в Плевен. От 1983 г. работи в Окръжната пневмофтизи-атрична болница с диспансер, днес Клиника по пулмология. От 1989 г. е редовен асистент по вътрешни болести при ВМИ-Плевен. През 1999 г. защитава дисертация на тема: "фармако-икономиката на бронхиалната астма", а от 2001 г. е избран за доцент по белодробни болести. Притежава клинични специалности по вътрешни болести и по пневмология и фтизиатрия. Специализирал е в САЩ. Член е на Националното ръководство на дружеството по пнев-мология и фтизиатрия. Автор и съавтор е на около 50 статии и научни съобщения у нас и в чужбина.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Явор Иванов, дм

Първо отделение
Доц. д-р Пламен Павлов - началник
Д-р Емилия Лазарова
Д-р Елена Борисова
Ст.м.с. Йорданка Иванова

Второ отделение
Доц. д-р Павлина Николова - Глоговска - началник
Д-р Златина Иванова
Д-р Снежанка Иванковска
Д-р Татяна Симеонова
Ст.м.с. Петя Симеонова

Отделение за интензивно лечение
Д-р Мария Илчева - Тодорова
Ст.м.с. Снежана Петкова

Сектор образна и функционална диагностика
Д-р Валери Андреев
Д-р Стефан Станимиров

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close