гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ОЧНИ БОЛЕСТИ

Клиниката по очни болести е създадена през месец март 1974 г. и е наследник на Очното отделение при Окръжна болница–гр.Плевен. От 1974 г. до 1981 г. ръководител на клиниката е проф. д-р Л. Луков, от 1982 г. до 1990 г. –проф. д-р И. Маждракова-Чалманова и от 1990 г. до настоящия момент –проф. д-р Ч. Балабанов.

В клиниката се лекуват предимно болни, изискващи оперативно лечение и нуждаещи се от спешна консервативна помощ. Преобладават хирургичните интервенции на болни с катаракта и глаукома. Прилагат се високотехнологични хирургични техники, като ултразвукова екстракция на катаракта (факоемулсификация), YAG лазернахирургия и др.

Плевенската Клиника по очни болести е една от водещите в страната и единствената, която в Северна България извършва роговична хирургия (трансплантация на роговица и амниотична мембрана), окулопластична хирургия (туморна и пластичо-реконструктивна хирургия), а също така и в областта на офталмопедиатрията.

ДЕЙНОСТИ:

  • Катарактна хирургия– ултразвукова факоемулсификация;
  • Операции на роговицата –кератопластика и трансплантация на амниотична мембрана;
  • Реконструктивни микрохирургични интервенции на предния очен сегмент;
  • Онкопластична хирургия– лечение на туморите на окото, орбитата, клепачите и лицето, хирургия на слъзните пътища и пластично-реконструктивни операции;
  • Хирургично лечение на отлепването на ретината по външен път.

 

Клиниката разполага с добре развит детски очен сектор, в който се извършват операции:

  • при кривогледство;
  • приптоза на клепача;
  • при заболявания на слъзните пътища.

Проф. д-р Чавдар Балабанов, дм
началник клиника

Роден на 24 юни 1949 г. в София. Завършва висшето си образование в Медицинска академия (МА) –София през 1974 г., след което започва работа в ИСУЛ, София, катедра ”Очни болести”, като асистент. От 1976 г. е асистент в Клиниката по кератопластика и кератопротезиране на МА–София в Ботевград. Придобива специалност „Очни болести” през 1977 г. От 1978 г. е асистент и старши асистент в Катедра „Очни болести” в МА –София. От 1982 г. е асистент и старши асистент в Катедра „Очни болести” на ВМИ–Плевен. През 1990 г. придобива академичната длъжност „Доцент“ и заема поста Началник на Клиниката по очни болести, който заема досега. От 1998 до 1999 г. е медицински директор на Втора клинична база.

Специализирал е в гр.Дебрецен (Унгария), гр.Манчестер (Великобритания), гр.Вюцбург (Германия), гр.Канпур (Индия).

Има 98 публикации в български и 4 в чуждестранни списания. Взел е участие в написването на 3 учебника.

Придобива академичната длъжност „Професор“ през 2013 г.

Член е на редакционната колегия на две медицински списания.

Членува в Българското дружество по офталмология, Съюза на офталмолозите в България и Глаукомната асоциация.

СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Снежана Мургова, дм
главен асистент

Д-р Боряна Парашкевова
асистент

Д-р Елена Рангелова
асистент

Д-р Валентин Колчев
ординатор

Д-р Емилия Кривошийска
ординатор

Д-р Татяна Микова
ординатор

Ст.м.с. Боянка Грошевска

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. „Ген. Владимир Вазов” 91
тел. 064/ 886 657; 064 886 670
e-mail: oftal@abv.bg