гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

В клиника по онкогинекология се извършват пълният обем от абдоминални, вагинални и лапароскопски операции за всички онкологични и неонкологични заболявания на женските полови органи.

ОПЕРАТИВНИ МЕТОДИ:
Карцином на маточната шийка: абдоминален, вагинален и лапароскопски метод. Конизация; семпла екстрафасциална хистеректомия; разширена хистеректомия клас (според клиничния стадий на карцинома); тазови екзентерации предна, задна, тотална; селективна и тотална пелвична лимфна дисекция; при индикации парааортална лимфна дисекция или биопсия. Карцином на ендометриума: абдоминален, вагинален, лапароскопски.
семпла екстрафасциална хистеректомия, разширена хистеректомия клас при индикации тотална пелвична лимфна дисекция, парааортална лимфна дисекция (селективна или тотална), парааортална лимфна биопсия.

Карцином на яйчника: абдоминален
Тотална екстрафасциална хистеректомия с тотална оментектомия и апендектомия; при индикации тотална пелвична лимфна дисекция, парааортална лимфна дисекция (селективна или тотална), парааорнална лимфна биопсия; циторедуктивна хирургия; перитонеоектомия; палиетивни хирургични интервенции.

Рак на външните полови органи:
Семпла вулектомия; индивидуализиран подход при извършване на радикална вулвектомия, блокрезекция; хемивулвектомия; ингвино-феморални лимфни дисекции; екстраперитонеални лимфни дисекции по Таусиг; операции за реконструкция на вулвата след радикална вулвектомия.

Рак на влагалището: абдоминален
Разширена хистеректомия клас с тотална или субтотална вагинектомия.
Лапароскопски операции: при доброкачестени заболявания миома на матката, кисти на яйчника, ендо-метриоза.
Лапароскопски асистирана радикална вагинална хистеректомия при карцином на маточната шийка в ²В1 FIGO стадий; лапароскопска асистирана радикална трахелектомия при млади нераждали жени с карцином на маточната шийка в ²В1 FIGO стадий, < 2 см; лапароскопска тазова лимфна дисекция - селективна, тотална, сентинелна биопсия; лапароскопска транспозиция на яйчниците; лапароскопска тотална хистеректомия с отстраняване на матката през влагалището с или без аднексите; лапароскопска асистирана вагинална хистеректомия с или без аднексите; лапароскопска кистектомия, кистовариектомия или кистаднексектомия; лапароскопска миомекто-мия; лапароскопска електрофенестрация на яйчниците; лапароскопски терапевтични намеси при ендометриоза; диагностична лапароскопия.

Роботизирана хирургия:
Роботизираната хирургия представлява една от най-новите и съвременни тенденции в развитието на ендоскопската хирургия. Тя е нова философия в медицината въобще. С роботизираната система da Vinci могат да се извършват всички видове гинекологични лапароскопски оперативни интервенции, но с по-голяма прецизност и по-малка травматичност: доброкачествени и злокачествени заболявания на маточната шийка, маточното тяло и яйчниците.

Проф. д-р Григор Горчев, дмн
началник клиника

Завършва ВМИ-Плевен през 1982 г. Научно звание: „Професор” по научната специалност „Акушерство и гинеколoгия”. От 2004 г. е Ректор на МУ - Плевен. От Юни 2007 г. - Директор на Университетски телекомуникационен ендоскопски учебен център с експериментална операционна, със статут на Център за международно обучение. Член на БЛС, Българско Научно Дружество по Акушерство и гинекология, S.F.O.G., Френска Асоциация по Онкологична гинекология, E.S.М.О., Европейска Асоциация по Медицинска Онкология; Европейска Асоциация по Онкологична хирургия; Председател на Българската Асоциация по гинекологична ендоскопия; Член на ВМС към МЗ. Чрез курсове и специализации в страната и чужбина той придобива знания и умения и в областта на онкохирургията: първият и единствен сертифициран хирург на конзола (роботизирана система da Vinci S) за Югоизточна Европа, специали-зация по тазова хирургия във Франция и Италия. Научни публикации: монографии 4, авто-реферати 2, статии в научни списания 218, Научни филми 3, над 110 научни публикации в чужбина и т.н.

 

СПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. Д-р Григор Горчев, дмн
Доц. Д-р Славчо Томов, дм
Д-р Никола Янев
Д-р Людмил Еленчев
Д-р Чавдар Цветков
Д-р Надежда Хинкова, дм
Д-р Диана Стратева
Д-р Лъчезар Танчев
Д-р Иван Михайлов - анестезиолог
Ст.ак. Бойка Макшутова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 308
e-mail: oncogyn2003@yahoo.com