гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

В клиника по онкогинекология се извършват пълният обем от абдоминални, вагинални и лапароскопски операции за всички онкологични и неонкологични заболявания на женските полови органи.

ОПЕРАТИВНИ МЕТОДИ:
Карцином на маточната шийка: абдоминален, вагинален и лапароскопски метод. Конизация; семпла екстрафасциална хистеректомия; разширена хистеректомия клас (според клиничния стадий на карцинома); тазови екзентерации предна, задна, тотална; селективна и тотална пелвична лимфна дисекция; при индикации парааортална лимфна дисекция или биопсия. Карцином на ендометриума: абдоминален, вагинален, лапароскопски.
семпла екстрафасциална хистеректомия, разширена хистеректомия клас при индикации тотална пелвична лимфна дисекция, парааортална лимфна дисекция (селективна или тотална), парааортална лимфна биопсия.

Карцином на яйчника: абдоминален
Тотална екстрафасциална хистеректомия с тотална оментектомия и апендектомия; при индикации тотална пелвична лимфна дисекция, парааортална лимфна дисекция (селективна или тотална), парааорнална лимфна биопсия; циторедуктивна хирургия; перитонеоектомия; палиетивни хирургични интервенции.

Рак на външните полови органи:
Семпла вулектомия; индивидуализиран подход при извършване на радикална вулвектомия, блокрезекция; хемивулвектомия; ингвино-феморални лимфни дисекции; екстраперитонеални лимфни дисекции по Таусиг; операции за реконструкция на вулвата след радикална вулвектомия.

Рак на влагалището: абдоминален
Разширена хистеректомия клас с тотална или субтотална вагинектомия.
Лапароскопски операции: при доброкачестени заболявания миома на матката, кисти на яйчника, ендо-метриоза.
Лапароскопски асистирана радикална вагинална хистеректомия при карцином на маточната шийка в ²В1 FIGO стадий; лапароскопска асистирана радикална трахелектомия при млади нераждали жени с карцином на маточната шийка в ²В1 FIGO стадий, < 2 см; лапароскопска тазова лимфна дисекция - селективна, тотална, сентинелна биопсия; лапароскопска транспозиция на яйчниците; лапароскопска тотална хистеректомия с отстраняване на матката през влагалището с или без аднексите; лапароскопска асистирана вагинална хистеректомия с или без аднексите; лапароскопска кистектомия, кистовариектомия или кистаднексектомия; лапароскопска миомекто-мия; лапароскопска електрофенестрация на яйчниците; лапароскопски терапевтични намеси при ендометриоза; диагностична лапароскопия.

Роботизирана хирургия:
Роботизираната хирургия представлява една от най-новите и съвременни тенденции в развитието на ендоскопската хирургия. Тя е нова философия в медицината въобще. С роботизираната система da Vinci могат да се извършват всички видове гинекологични лапароскопски оперативни интервенции, но с по-голяма прецизност и по-малка травматичност: доброкачествени и злокачествени заболявания на маточната шийка, маточното тяло и яйчниците.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Чавдар Цветков - началник клиника
Проф. д-р Григор Горчев
Проф. д-р Славчо Томов
Д-р Никола Янев
Д-р Надежда Хинкова, дм
Д-р Диана Стратева
Д-р Лъчезар Танчев
Д-р Ангел Йорданов
Д-р Тодор Димитров
Ст.ак. Бойка Макшутова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 308
e-mail: oncogyn2003@yahoo.com