гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

В клиника по онкогинекология се извършват пълният обем от абдоминални, вагинални и лапароскопски операции за всички онкологични и неонкологични заболявания на женските полови органи.

ОПЕРАТИВНИ МЕТОДИ:
Карцином на маточната шийка: абдоминален, вагинален и лапароскопски метод. Конизация; семпла екстрафасциална хистеректомия; разширена хистеректомия клас (според клиничния стадий на карцинома); тазови екзентерации предна, задна, тотална; селективна и тотална пелвична лимфна дисекция; при индикации парааортална лимфна дисекция или биопсия. Карцином на ендометриума: абдоминален, вагинален, лапароскопски.
семпла екстрафасциална хистеректомия, разширена хистеректомия клас при индикации тотална пелвична лимфна дисекция, парааортална лимфна дисекция (селективна или тотална), парааортална лимфна биопсия.

Карцином на яйчника: абдоминален
Тотална екстрафасциална хистеректомия с тотална оментектомия и апендектомия; при индикации тотална пелвична лимфна дисекция, парааортална лимфна дисекция (селективна или тотална), парааорнална лимфна биопсия; циторедуктивна хирургия; перитонеоектомия; палиетивни хирургични интервенции.

Рак на външните полови органи:
Семпла вулектомия; индивидуализиран подход при извършване на радикална вулвектомия, блокрезекция; хемивулвектомия; ингвино-феморални лимфни дисекции; екстраперитонеални лимфни дисекции по Таусиг; операции за реконструкция на вулвата след радикална вулвектомия.

Рак на влагалището: абдоминален
Разширена хистеректомия клас с тотална или субтотална вагинектомия.
Лапароскопски операции: при доброкачестени заболявания миома на матката, кисти на яйчника, ендо-метриоза.
Лапароскопски асистирана радикална вагинална хистеректомия при карцином на маточната шийка в ²В1 FIGO стадий; лапароскопска асистирана радикална трахелектомия при млади нераждали жени с карцином на маточната шийка в ²В1 FIGO стадий, < 2 см; лапароскопска тазова лимфна дисекция - селективна, тотална, сентинелна биопсия; лапароскопска транспозиция на яйчниците; лапароскопска тотална хистеректомия с отстраняване на матката през влагалището с или без аднексите; лапароскопска асистирана вагинална хистеректомия с или без аднексите; лапароскопска кистектомия, кистовариектомия или кистаднексектомия; лапароскопска миомекто-мия; лапароскопска електрофенестрация на яйчниците; лапароскопски терапевтични намеси при ендометриоза; диагностична лапароскопия.

Роботизирана хирургия:
Роботизираната хирургия представлява една от най-новите и съвременни тенденции в развитието на ендоскопската хирургия. Тя е нова философия в медицината въобще. С роботизираната система da Vinci могат да се извършват всички видове гинекологични лапароскопски оперативни интервенции, но с по-голяма прецизност и по-малка травматичност: доброкачествени и злокачествени заболявания на маточната шийка, маточното тяло и яйчниците.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Чавдар Цветков - началник клиника
Проф. д-р Григор Горчев
Проф. д-р Славчо Томов
Д-р Никола Янев
Д-р Надежда Хинкова, дм
Д-р Диана Стратева
Д-р Лъчезар Танчев
Д-р Ангел Йорданов
Д-р Тодор Димитров
Ст.ак. Бойка Макшутова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 308
e-mail: oncogyn2003@yahoo.com

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close