гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по НЕВРОХИРУРГИЯ

Доц. д-р Илия Вълков д.м.
Доцент, анатом, неврохирург, републикански консултант, началник клиника

Професионални биографични данни
• От 1987 г. до сега „Катедра по Неврология и неврохирургия”, МУ Плевен
- Последователно - асистент, старши асистент, главен асистент,доцент.
- Основна дейност - клинична /оперативна/, преподавателска /практически упражнение по Неврология и Неврохирургия със студенти медици от ІV и V курс.
• От 1983-1987 г. „Катедра по Анатомия и хистология” ВМИ Плевен
- Последователно- асистент, старши асистент, главен асистент
- Основна дейност-преподавателска /практически упражнения по анатомия на човека и хистология/
• От 1981-1983г. Щаб на ІІІ Армия г. Сливен, Медицинска служба на БНА
- Работи като армейски лекар
- Основна дейност- лечебно профилактична в кабинет и при полеви условия и образователна /здравни беседи с личния състав/
• От 1980 г. СЗУ с. Новачене, Плевенски окръг
- Работи като участъков лекар
- Основна дейност- лечебно-профилактична

Образование и обучение
• 2015 г.- специалист по Здравен мениджмънт /Стопанска Академия г. Свищов/
• 2014 г.- Доктор по медицина /Дисертация, защитена пред НЖ, МУ Варна/
• 1993 г.-Специализация по методиката „Гама нож” в неврохирургичната практика Университетски център на г.Шарлотсвил, Вирджиния, САЩ
• 1991 г.- Специалност по неврохирургия /МА г. София/
• 1986 г.- Специалност па Анатомия /МА г. София/
• 1985 г.- Квалификация по „Хистохимични методики” /ВМИ София, лаборатория по регенерация на нервната система/
• 1980 г.- Магистър, лекар, ВМИ Плевен
• 1974 г.- Средно образование- Английска езикова гимназия „Гео Милев” г. Русе

Научна дейност
• Доктор по медицина от 2014 г на тема: Лека и средна степен на черепно- мозъчна травма. Когнитивен Р300 потенциал за оценка на изхода./НЖ, МУ Варна/
• Глава в учебник за АЕО „General Neurology” под редакция на проф. Л. Мавлов
• Учебник на английски: “The most frequent pathologies in neurosurgery”.
• Монография- Черпно-мозъчна травма-диагноза, лечение, оценка на изхода и правни аспекти под редакция на доц. Стефан Цеков
• Чужди научни списания- 5 бр.
• Български научни списания и сборници- 9 бр.
• Конгреси, конференции, симпозиуми- 34 бр.
• Под печат- 4 бр.

Контакти:
Email: valkovnhk@gmail.com
Тел.: 088 631 8613

Неврохирургичната клиника е създадена през 1974г от проф. Кючуков.

Помещава се в самостоятелна сграда на бул. Г.Кочев 8А, която е част от І-ва Клинична база. Разполага със самостоятелен операционен блок с две операционни зали, оборудвани в съответствие с изискванията на световната неврохирургична асоцияция. Операционните зали за неврохирургични операции са оборудвани с пневматичен high-speed краниотом, последно поколение оперативен микроскоп ( Zeiss ), интраоперативна “real-time” ултрасонография с ултразвук, С-рамо последно поколение ( Simad ), ендоскоп за деца също така последно поколение ( Storz ) който е дарение от “Българската Коледа”. Клиниката има и самостоятелна неврореанимация с 6 легла.

Извършват се интервенции от всички области на неврохирургия:
• Спинална неврохирургия
• Невротравматология
• Онконеврохирургия
• Съдова неврохирургия
• Детска неврохирургия

КОНТАКТИ:
тел.: 064/ 886 286

НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Младен Евтимов Овчаров
неврохирург, републикански консултант, главен асистент

• Висше образование: МУ – Плевен - 1994г.;
• Придобита специалност по неврохирургия - 2000г.;
• Специализации в клиника по Неврохирургия към УМБАЛ „Александровска”, гр. София;
• 1996г. – асистент в катедра Неврология и Неврохирургия;
• 1999г. – старши асистент;
• 2002г. – главен асистент;
• Здравен мениджмънт 2008г.

Email: ovcharovnhk@gmail.com
Тел.: 088 871 1675

Д-р Николай Василев
лекар-специализант по неврохирургия, хоноруван асистент

Email: vasilevnhk@gmail.com
Тел.: 088 517 7337

Д-р Милан Младеновски
лекар-специализант по неврохирургия, хоноруван асистент

Email: mladenovskinhk@gmail.com
Тел.: 087 777 8926

Д-р Христо Ковачев
неврохирург, републикански консултант

Д-р Цветан Цоков
неврохирург, републикански консултант

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close