гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по НЕВРОХИРУРГИЯ

Доц. д-р Илия Вълков д.м.
Доцент, анатом, неврохирург, републикански консултант, началник клиника

Професионални биографични данни
• От 1987 г. до сега „Катедра по Неврология и неврохирургия”, МУ Плевен
- Последователно - асистент, старши асистент, главен асистент,доцент.
- Основна дейност - клинична /оперативна/, преподавателска /практически упражнение по Неврология и Неврохирургия със студенти медици от ІV и V курс.
• От 1983-1987 г. „Катедра по Анатомия и хистология” ВМИ Плевен
- Последователно- асистент, старши асистент, главен асистент
- Основна дейност-преподавателска /практически упражнения по анатомия на човека и хистология/
• От 1981-1983г. Щаб на ІІІ Армия г. Сливен, Медицинска служба на БНА
- Работи като армейски лекар
- Основна дейност- лечебно профилактична в кабинет и при полеви условия и образователна /здравни беседи с личния състав/
• От 1980 г. СЗУ с. Новачене, Плевенски окръг
- Работи като участъков лекар
- Основна дейност- лечебно-профилактична

Образование и обучение
• 2015 г.- специалист по Здравен мениджмънт /Стопанска Академия г. Свищов/
• 2014 г.- Доктор по медицина /Дисертация, защитена пред НЖ, МУ Варна/
• 1993 г.-Специализация по методиката „Гама нож” в неврохирургичната практика Университетски център на г.Шарлотсвил, Вирджиния, САЩ
• 1991 г.- Специалност по неврохирургия /МА г. София/
• 1986 г.- Специалност па Анатомия /МА г. София/
• 1985 г.- Квалификация по „Хистохимични методики” /ВМИ София, лаборатория по регенерация на нервната система/
• 1980 г.- Магистър, лекар, ВМИ Плевен
• 1974 г.- Средно образование- Английска езикова гимназия „Гео Милев” г. Русе

Научна дейност
• Доктор по медицина от 2014 г на тема: Лека и средна степен на черепно- мозъчна травма. Когнитивен Р300 потенциал за оценка на изхода./НЖ, МУ Варна/
• Глава в учебник за АЕО „General Neurology” под редакция на проф. Л. Мавлов
• Учебник на английски: “The most frequent pathologies in neurosurgery”.
• Монография- Черпно-мозъчна травма-диагноза, лечение, оценка на изхода и правни аспекти под редакция на доц. Стефан Цеков
• Чужди научни списания- 5 бр.
• Български научни списания и сборници- 9 бр.
• Конгреси, конференции, симпозиуми- 34 бр.
• Под печат- 4 бр.

Контакти:
Email: valkovnhk@gmail.com
Тел.: 088 631 8613

Неврохирургичната клиника е създадена през 1974г от проф. Кючуков.

Помещава се в самостоятелна сграда на бул. Г.Кочев 8А, която е част от І-ва Клинична база. Разполага със самостоятелен операционен блок с две операционни зали, оборудвани в съответствие с изискванията на световната неврохирургична асоцияция. Операционните зали за неврохирургични операции са оборудвани с пневматичен high-speed краниотом, последно поколение оперативен микроскоп ( Zeiss ), интраоперативна “real-time” ултрасонография с ултразвук, С-рамо последно поколение ( Simad ), ендоскоп за деца също така последно поколение ( Storz ) който е дарение от “Българската Коледа”. Клиниката има и самостоятелна неврореанимация с 6 легла.

Извършват се интервенции от всички области на неврохирургия:
• Спинална неврохирургия
• Невротравматология
• Онконеврохирургия
• Съдова неврохирургия
• Детска неврохирургия

КОНТАКТИ:
тел.: 064/ 886 286

НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Младен Евтимов Овчаров
неврохирург, републикански консултант, главен асистент

• Висше образование: МУ – Плевен - 1994г.;
• Придобита специалност по неврохирургия - 2000г.;
• Специализации в клиника по Неврохирургия към УМБАЛ „Александровска”, гр. София;
• 1996г. – асистент в катедра Неврология и Неврохирургия;
• 1999г. – старши асистент;
• 2002г. – главен асистент;
• Здравен мениджмънт 2008г.

Email: ovcharovnhk@gmail.com
Тел.: 088 871 1675

Д-р Николай Василев
лекар-специализант по неврохирургия, хоноруван асистент

Email: vasilevnhk@gmail.com
Тел.: 088 517 7337

Д-р Милан Младеновски
лекар-специализант по неврохирургия, хоноруван асистент

Email: mladenovskinhk@gmail.com
Тел.: 087 777 8926

Д-р Христо Ковачев
неврохирург, републикански консултант

Д-р Цветан Цоков
неврохирург, републикански консултант