гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по НЕФРОЛОГИЯ и ДИАЛИЗА

Проф. д-р Васил Тодоров, д. м. н.,
началник на клиниката

Роден на 15 октомври 1953 г. в София. Висшето си образование завършва в Медицинска академия в София през 1979 г., след което работи като ординатор-терапевт в Станция за бърза и неотложна медицинска помощ в Плевен. От 1980 г. е асистент, старши асистент и главен асистент във ВМИ-Плевен. Има придобити специалности "Вътрешни болести" и "Нефрология". Доцент по нефрология е от 1995 г. От 2010 г. е професор, а от 2011 г. – академик в Българската академия на науките и изкуствата.
Проф. д-р Васил Тодоров има научна степен "доктор на медицинските науки" и е член на на Научното медицинско дружество по нефрология, на Балканската асоциация по нефрология, диализа, трансплантация и изкуствени органи /BANTAO/, на Европейската асоциация по диализа и трансплантация /EDTA/, на Международното дружество по нефрология (ISN).

Клиниката по нефрология и диализа е създадена през 1974 г., едновременно със създаването на Медицинския университет – Плевен.
Клиниката включва: Отделение по нефрология, Отделение по диализа, Приемен кабинет в Консултативно-диагностичния блок, Кабинет по хронична бъбречна недостатъчност.

В КЛИНИКАТА СЕ ИЗВЪРШВА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:
- Остър и хроничен пиелонефрит;
- Остър и хроничен гломерулонефрит;
- Бъбречнокаменна болест;
- Бъбречна поликистозна болест;
- Други кистозни болести;
- Сателитни нефропатии (диабетна, лупусна, подагрозна и др.);
- Остра бъбречна недостатъчност;
- Хронична бъбречна недостатъчност.

Прилагат се всички класически и модерни методи на изследване: ехография, венозна урография, компютърна томография, пункционна бъбречна биопсия и на лечение: антибиотично лечение на инфекции на бъбреците и пикочните пътища, имуносупресивни схеми, пункции и склерозиране на бъбречни кисти под ехографски контрол и др.

Клиниката по нефрология и диализа осъществява консултативна помощ по нефрология и диализа на болниците от областите: Ловеч, В. Търново, Враца, Габрово, Монтана, Видин, Разград, Силистра.

Отделението по диализа е оборудвано с модерна диализна апаратура и апаратура за водоподготовка. Лекуват се постоянно повече от 100 пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Приемат се безотказно пациенти, нуждаещи се от консултации и лечение от всички диализни звена на Западна и Централна Северна България.

Лечението на крайния стадий на хроничната бъбречна недостатъчност се извършва с най-модерните диализни методи: хемодиализа и перитонеална диализа. Осъществява се катетеризация на централни вени, като се имплантират временни и постоянни катетри. Конструират се артерио-венозни анастомози (фистули).
Провежда се безотказно животоспасяващо лечение на острата бъбречна недостатъчност и тежките екзогенни интоксикации както с хемодиализа, така и с карбоперфузия.

ЛЕКАРИ В КЛИНИКАТА:
Проф. д-р Васил Тодоров, д.м. н.
Д-р Бисер Борисов, д. м.
Д-р Милена Стоименова
Д-р Бисерка Димитрова
Д-р Емил Шимбов
Д-р Борислав Игнатов
Д-р Калина Алексиева
Д-р Стела Линкова
Д-р Емилия Христова
Д-р Гергана Тодорова
Д-р Мариела Руснакова
Д-р Юлия Пенева

СТАРШИ СЕСТРИ:
Ст. м. с. Дечка Любомирова - Отделение по нефрология
Ст. м. с. Наталия Банчева - Отделение по диализа.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close