гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по НЕФРОЛОГИЯ и ДИАЛИЗА

Проф. д-р Васил Тодоров, д. м. н.,
началник на клиниката

Роден на 15 октомври 1953 г. в София. Висшето си образование завършва в Медицинска академия в София през 1979 г., след което работи като ординатор-терапевт в Станция за бърза и неотложна медицинска помощ в Плевен. От 1980 г. е асистент, старши асистент и главен асистент във ВМИ-Плевен. Има придобити специалности "Вътрешни болести" и "Нефрология". Доцент по нефрология е от 1995 г. От 2010 г. е професор, а от 2011 г. – академик в Българската академия на науките и изкуствата.
Проф. д-р Васил Тодоров има научна степен "доктор на медицинските науки" и е член на на Научното медицинско дружество по нефрология, на Балканската асоциация по нефрология, диализа, трансплантация и изкуствени органи /BANTAO/, на Европейската асоциация по диализа и трансплантация /EDTA/, на Международното дружество по нефрология (ISN).

Клиниката по нефрология и диализа е създадена през 1974 г., едновременно със създаването на Медицинския университет – Плевен.
Клиниката включва: Отделение по нефрология, Отделение по диализа, Приемен кабинет в Консултативно-диагностичния блок, Кабинет по хронична бъбречна недостатъчност.

В КЛИНИКАТА СЕ ИЗВЪРШВА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:
- Остър и хроничен пиелонефрит;
- Остър и хроничен гломерулонефрит;
- Бъбречнокаменна болест;
- Бъбречна поликистозна болест;
- Други кистозни болести;
- Сателитни нефропатии (диабетна, лупусна, подагрозна и др.);
- Остра бъбречна недостатъчност;
- Хронична бъбречна недостатъчност.

Прилагат се всички класически и модерни методи на изследване: ехография, венозна урография, компютърна томография, пункционна бъбречна биопсия и на лечение: антибиотично лечение на инфекции на бъбреците и пикочните пътища, имуносупресивни схеми, пункции и склерозиране на бъбречни кисти под ехографски контрол и др.

Клиниката по нефрология и диализа осъществява консултативна помощ по нефрология и диализа на болниците от областите: Ловеч, В. Търново, Враца, Габрово, Монтана, Видин, Разград, Силистра.

Отделението по диализа е оборудвано с модерна диализна апаратура и апаратура за водоподготовка. Лекуват се постоянно повече от 100 пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Приемат се безотказно пациенти, нуждаещи се от консултации и лечение от всички диализни звена на Западна и Централна Северна България.

Лечението на крайния стадий на хроничната бъбречна недостатъчност се извършва с най-модерните диализни методи: хемодиализа и перитонеална диализа. Осъществява се катетеризация на централни вени, като се имплантират временни и постоянни катетри. Конструират се артерио-венозни анастомози (фистули).
Провежда се безотказно животоспасяващо лечение на острата бъбречна недостатъчност и тежките екзогенни интоксикации както с хемодиализа, така и с карбоперфузия.

ЛЕКАРИ В КЛИНИКАТА:
Проф. д-р Васил Тодоров, д.м. н.
Д-р Бисер Борисов, д. м.
Д-р Милена Стоименова
Д-р Бисерка Димитрова
Д-р Емил Шимбов
Д-р Борислав Игнатов
Д-р Калина Алексиева
Д-р Стела Линкова
Д-р Емилия Христова
Д-р Гергана Тодорова
Д-р Мариела Руснакова
Д-р Юлия Пенева

СТАРШИ СЕСТРИ:
Ст. м. с. Дечка Любомирова - Отделение по нефрология
Ст. м. с. Наталия Банчева - Отделение по диализа.