гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Клиника по кожни и венерически болести е утвърдено звено в структурата на УМБАЛ - Плевен, в което се реализират прецизна консултативно-диагностична дейност и съвременно лечение на кожни и полово-предавани болести. Обслужва населението на Плевенска област, а при нужда и на Велико Търново, Горна Оряховица, Севлиево, Габрово, Ловеч, като се явява Център по дерматология и венерология за Централна и цяла Северозападна България.

 

ОСНОВНИ ЗВЕНА:

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
В него се извършва в пълен обем диагностика на остро възникнали и хроничнорецидивиращи дерматози, възрастово обусловени и социално значими кожни заболявания и болести предавани по полов път

МИКОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Извършват се прецизни микологични изследвания
Микроскопско и културелно изследване на гъбични инфекции на кожата и кожните придатъци
Идентификация на дерматофити, дрожди и плесени на специфични среди; Инспекция на кожата със светлина на Wood
Възможности за прецизни микологични изследвания и точна дифенциация на нишковидни гъби, кандида, плесени

ХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
За диагностично потвърждение на дерматозите по клинична пътека

СЕРОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Извършват се специализирани изследвания за полово предавани инфекции - сифилис, спин, хламидиаза, гонорея, трихомоноза и др.

В отделението съществува модерен Фото- и физиотерапевтичен сектор, оборудван с най-съвременна апаратура за лечение на редица мхроничнорецидивиращи дерматози кабина Waldmann 7001 K и др.

В него се лекуват следните заболявания:

  • Еритемосквамозни
  • Съединително-тъканни
  • Булозни дерматози
  • Алергодерматози и генодерматози
  • Бактериални заболявания
  • Вирусни заболявания
  • Полово-предавани заболявания

Проф. д-р Димитър Господинов, дм
началник клиника

Роден на 19.11.1959 г. в Плевен. След завършване на висшето си медицинско образование работи като лекар, Военна болница - Плевен. От 1986 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра "Дерматология и венерология" - ВМИ, Плевен. През 2005 г. защитава докторска дисертация на тема "Промени на някои клинични и имунологични параметри при пациенти със системни форми на Sclerodermia progressiva и Lupus erythematosus". Доцент по дерматовенерология от 2006 г. От 2007 г. е Началник клиника "Кожни и венерически болести", УМБАЛ "Д-р Г. Странски", Плевен. Има над 60 публикации в български и чуждестранни списания. Научните му интереси са в областта на автоимунните заболявания на съединителната тъкан, хистопатология и имунна диагностика на кожата; психосоматична дерматология.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Димитър Господинов, дм
Доц. д-р Соня Иванова, дм
Д-р Мая Ралиновска
Д-р Верка Павлова
Д-р Ивелина Йорданова
Д-р Милена Данчева
Д-р Камелия Дочева
Д-р Христина Хайдудова
Галина Конова - ст.м.с.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 725

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close