гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ „Д–Р ДОЧО ИВАНОВ”

Доц. д-р Евгения Иванова Бързашка – Христова, дм
Началник клиника

Завършва - Медицинска академия – София, специалност – медицина, а от 1984г. придобива специалност по Детски болести, специализира Детска гастроентерология в МУ – София, Ултразвукова диагностика и Клинична Токсикология. През 2005г завършва - Университета по зависимости към Института по поведенчески стратегии – София. Има придобита специалност “Здравен мениджмънт”.
Работи като участъков педиатър, след което става асистент по педиатрия в Катедрата по детски болести, последователно - старши, главен и главен административен асистент. Създател и ръководител на Общински превантивно – информационен център по зависимости – Плевен до 2011 г.
Има множество научни съобщения на форуми у нас и в чужбина и публикации в списания на български и английски език.

Придобива образователна и научна степен „ДОКТОР” по научна специалност - „Токсикология” и е „ДОЦЕНТ” по „Токсикология” и Началник Клиника по клинична токсикология.

Членува в:

 • Асоциация „Българска клинична токсикология”;
 • Българска педиатрична асоциация;
 • Българска асоциация по ултразвук в медицината;
 • Дружество по генетика – България;
 • Съюз на учените в България;
 • Български лекарски съюз;
 • Българска академия на науките и изкуствата.

Клиниката по клинична токсикология е създадена на 01.02.2011г.,като самостоятелна структурна и функционална единица на УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД– Плевен и е последовател на Отделението по клинична токсикология с 20 годишна история.

Тя е единственото специализирано лечебно заведение за лечение на токсикологично болни - деца и възрастни пациенти в Северна България и е V- ти Център по Токсикология в страната.

В Клиниката по клинична токсикология се извършват следните дейности:

Пациентите с токсикологични заболявания са само спешни и неотложни случаи, които изискват интензивно лечение и 24 часов непрекъснат медицински мониторинг.

Диагностично - консултативна дейност- осъществяване на републикански консултации по токсикология, консултации в областите - Плевен, Ловеч, Габрово, В. Търново и вътрешни консултации в други клиники и звена на болницата.

Лечебна дейност

 • Лечение на остри и хронични интоксикации – случайни, суицидни и злополуки, предизвикани от всички видове токсични вещества
 • Лечение на остри отравяния при контакт с биологични агенти
 • Лечение на остри токсоалергични състояния – анафилактичен шок, нежелании лекарствени реакции, ангионевротичен оток и др.
 • Лечение на пациенти с остри интоксикации при злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества

Специалисти
Доц. Д-р Евгения Бързашка, дм - Началник клиника по клинична токсикология и специалности - Детски болести, Здравен мениджмънт.
Д-р Катерина Стефанова – Клинична токсикология.
Д-р Надя Василева - Клинична токсикология.
Д-р Десислава Димитрова – Детски болети, специализант по клинична токсикология
Д-р Ани Александрова – Спешна медицина, специализант по клинична токсикология
Д-р Владислав Тенев – Вътрешни болести
Д-р Олимпиада Станчева – редовен докторант и специализант по Клинична токсикология
Ст. м.с. Мария Гиздовска – бакалавър по Управление на здравни грижи, Здравен мениджмънт

КОНТАКТИ
5800 Плевен, бул."Георги Кочев" 8а
тел. 064/886 157, 886 534

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close