гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Проф. д-р Цеца Дойчинова, дм
началник клиника

Началник на Клиника по Инфекциозни болести при УМБАЛ „ Д-р Георги Странски”. Магистър по медицина от 1974 год. и Здравен мениджмънт от 2010 год. Има защитена специалност по Инфекциозни болести, придобита научно-образователна степен „Доктор”, хабилитирана за „Доцент”. От м. юни 2010 год. изпълнява длъжността Началник на Инфекциозна клиника, а от 2011г до момента е Ръководител на катедрата по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина при МУ – Плевен и Заместник-декан на Факултет по обществено здраве. През 2015г е избрана за Професор по инфекциозни болести. Владее руски и английски език, има компютърна грамотност. Преминала през различни курсове за повишаване на квалификацията. Води лекционния курс по Инфекциозни болести на студенти V курс специалност „Медицина”, студенти по ОКОЗ от Факултет по Обществено здраве и медицински сестри от Факултет по здравни грижи; обучава стажант-лекари VІ курс специалност „Медицина” и специализанти по „Обща медицина”, „Неврология”, „ Детски болести”, „Микробиология”, „Епидемиология”. Ръководител на 4 лекари-специализанти, двама от които успешно защитили специалност. Научни интереси – инфекции на централната нервна система, НІV/СПИН, респираторни инфекции, кърлежово-преносими болести, остри вирусни хепатити. Има над 100 публикации в български и чужди научни списания и множество участия в международни, национални и регионални научни форуми. Членува в БЛС, СУБ, БДИБ, EUPHA, ЕНМА, БАОЗ, Българско сдружение по превантивна медицина, почетен член на Българско сдружение по пробиотична медицина. Три пъти номинирана за „Лекар, на когото българите вярват” – избор на читателите на в. „24часа”. Републикански консултант по инфекциозни болести към МЗ за Плевенска, Великотърновска, Ловешка и Габровска области.

Клиниката по инфекциозни болести е водеща за Централна Северна България. Пациентите ни са от Плевенска, Ловешка, Габровска и Велико-Търновска области, но имаме капацитет за лечение на болни и от други региони. В клиниката се лекуват остри вирусни хепатити, инфекции на централната нервна система, вирусни и кърлежопреносими заболявания, лептоспирози, ХИВ/СПИН. Има сектор за лечение и на паразитни заболявания. Приемат се пациенти от всички възрастови групи. Пациентите с инфекциозни заболявания са само спешни и неотложни случаи, които изискват интензивно лечение и 24 часов непрекъснат медицински мониторинг. Клиниката разполага с добре подготвени специалисти, модерна диагностика и лечение.

 

Материалната база на клиниката е изградена по изискванията за лечение на инфекциозни заболявания на МЗ, стаите са по боксова система с по 1 и 2 легла и собствен санитарен възел. Обособени са сектори по: общи и капкови инфекции; чревни инфекции; остри вирусни хепатити; СПИН сектор и следните кабинети:

  • Приемно-амбулаторен
  • Противобесен
  • Паразитологичен кабинет

Специалистите от клиниката осъществяват републикански консултации по инфекциозни болести в областите Плевенска, Ловешка, Габровска, Велико Търновска и вътрешни консултации в други клиники и звена на болницата. Част от специалистите извършват прегледи в Кабинет по инфекциозни болести към ДКЦ – Плевен по договор с НЗОК.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. д-р Цеца Дойчинова, дм
Доц. д-р Галя Ганчева, дм
Д-р Христофор Христов, асистент
Д-р Хрисима Цветанова
Д-р Младенка Георгиева

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:
Д-р Ивайло Паков, асистент
Д-р Иванка Петкова
Д-р Радомир Добрев, асистент
Д-р Евгения Смирнова

Ст.м.с Яна Глоговска

КОНТАКТИ:
Инфекциозна клиника
5800 Плевен; бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/886 411.

Кабинет към ДКЦ - Плевен
5800 Плевен; бул. "Георги Кочев" 8а
ДКЦ регистратура тел.: 064/886 422;
ДКЦ кабинет тел: 064/886 182.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close