гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Проф. Д-р Цеца Дойчинова, дм
началник клиника

Началник на Клиника по Инфекциозни болести при УМБАЛ „ Д-р Георги Странски”. Магистър по медицина от 1974 год. и Здравен мениджмънт от 2010 год. Има защитена специалност по Инфекциозни болести, придобита научно-образователна степен „Доктор”, хабилитирана за „Доцент”, от м. юни 2010 год. изпълнява длъжността Началник на Инфекциозна клиника. Владее руски и английски език, има компютърна грамотност. Преминала през различни курсове за повишаване на квалификацията. Води лекционния курс по Инфекциозни болести на студенти V курс специалност „Медицина” и медицински сестри от Факултет по Обществено здраве; обучава стажант-лекари VІ курс специалност „Медицина” и специализанти „Обща медицина”.

Научни интереси – инфекции на централната нервна система, НІV/СПИН, респираторни инфекции, кърлежово-преносими болести, остри вирусни хепатити. Има над 60 публикации в български и чужди научни списания и множество участия в международни, национални и регионални научни форуми. Членува в БЛС, СУБ (председател на секция „Медицина” към клон Плевен), БДИБ, EUPHA, НАОА.

Клиниката по инфекциозни болести е водеща за Централна Северна България. Пациентите ни са от Плевенска, Ловешка, Габровска и Велико-Търновска области, но имаме капацитет за лечение на болни и от други региони. В клиниката се лекуват остри вирусни хепатити, инфекции на централната нервна система, вирусни и кърлежопреносими заболявания, лептоспирози, ХИВ/СПИН. Има сектор за лечение и на паразитни заболявания. Клиниката разполага с добре подготвени специалисти, модерна диагностика и лечение (лумбална пункция, ехография, КАТ, серологични и имунологични изследвания).

Материалната база на клиниката е изградена по изискванията за лечение на инфекциозни заболявания на МЗ, стаите са по боксова система с по 1 и 2 легла и собствен санитарен възел. Обособени са сектори по: общи и капкови инфекции; чревни инфекции; остри вирусни хепатити; СПИН сектор и следните кабинети:

  • Приемно-амбулаторен
  • Противобесен
  • Паразитологичен кабинет

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Цеца Дойчинова, дм
Доц. д-р Галя Ганчева, дм
Д-р Христофор Христов, гл. ас.
Д-р Хрисима Цветанова, ас.
Д-р Младенка Георгиева

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:
Д-р Ивайло Паков
Д-р Иванка Петкова
д-р Радомир Добрев

Ст.м.с Яна Глоговска

КОНТАКТИ:
5800 Плевен; бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/886 439;
064/886 415.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close