гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Проф. Д-р Цеца Дойчинова, дм
началник клиника

Началник на Клиника по Инфекциозни болести при УМБАЛ „ Д-р Георги Странски”. Магистър по медицина от 1974 год. и Здравен мениджмънт от 2010 год. Има защитена специалност по Инфекциозни болести, придобита научно-образователна степен „Доктор”, хабилитирана за „Доцент”, от м. юни 2010 год. изпълнява длъжността Началник на Инфекциозна клиника. Владее руски и английски език, има компютърна грамотност. Преминала през различни курсове за повишаване на квалификацията. Води лекционния курс по Инфекциозни болести на студенти V курс специалност „Медицина” и медицински сестри от Факултет по Обществено здраве; обучава стажант-лекари VІ курс специалност „Медицина” и специализанти „Обща медицина”.

Научни интереси – инфекции на централната нервна система, НІV/СПИН, респираторни инфекции, кърлежово-преносими болести, остри вирусни хепатити. Има над 60 публикации в български и чужди научни списания и множество участия в международни, национални и регионални научни форуми. Членува в БЛС, СУБ (председател на секция „Медицина” към клон Плевен), БДИБ, EUPHA, НАОА.

Клиниката по инфекциозни болести е водеща за Централна Северна България. Пациентите ни са от Плевенска, Ловешка, Габровска и Велико-Търновска области, но имаме капацитет за лечение на болни и от други региони. В клиниката се лекуват остри вирусни хепатити, инфекции на централната нервна система, вирусни и кърлежопреносими заболявания, лептоспирози, ХИВ/СПИН. Има сектор за лечение и на паразитни заболявания. Клиниката разполага с добре подготвени специалисти, модерна диагностика и лечение (лумбална пункция, ехография, КАТ, серологични и имунологични изследвания).

Материалната база на клиниката е изградена по изискванията за лечение на инфекциозни заболявания на МЗ, стаите са по боксова система с по 1 и 2 легла и собствен санитарен възел. Обособени са сектори по: общи и капкови инфекции; чревни инфекции; остри вирусни хепатити; СПИН сектор и следните кабинети:

  • Приемно-амбулаторен
  • Противобесен
  • Паразитологичен кабинет

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Цеца Дойчинова, дм
Доц. д-р Галя Ганчева, дм
Д-р Христофор Христов, гл. ас.
Д-р Хрисима Цветанова, ас.
Д-р Младенка Георгиева

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:
Д-р Ивайло Паков
Д-р Иванка Петкова
д-р Радомир Добрев

Ст.м.с Яна Глоговска

КОНТАКТИ:
5800 Плевен; бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/886 439;
064/886 415.