гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ХЕМАТОЛОГИЯ

Клиника по клинична хематология е основана през 1974г. от доц. д-р Евгения Йорданова, дм. През изминалите години принос за професионалното изграждане и развитие на кадрите имат доц. д-р Джансаран Ходжаджик, проф. д-р Лиана Герчева, д-р Боян Цветков, д-р Ани Рускова и д-р Красимир Добрев. От октомври 2007 г. Клиниката по клинична хематология е в нова двуетажна сграда с началник до 2021г. доц. д-р Николай Цветков, дм. След пребазирането клиниката разполага с 62 легла. Голяма част от болничните стаи са със самостоятелен санитарен възел.
Клиниката е една от Университетските клиники в България, специализирани за лечение на хематологични заболявания. В клиниката се приемат пациенти от цялата страна. Дейността се извършва непрекъснато, 24 часа в денонощието от лекари и специалисти по здравни грижи.
Клиника по клинична хематология е база за обучение на студенти по медицина, специализанти по хематология и медицински сестри.

ДЕЙНОСТИ:

 • Диагностика и лечение на всички бенигнени и малигнени, остри и хронични хематологични заболявания;
 • Инвазивни диагностични манипулации: стернална пункция, биопсия на костен мозък, пункционна биопсия на лимфен възел, лумбални и плеврални пункции;
 • Количествено и качествено цитохимично изследване на ензимна активност в гранулоцити, лимфоцити и еритроцити, оцветяване на вътреклетъчно желязо, електрофореза на хемоглобин;
 • Имунофенотипизиране на клетки от костен мозък, периферна кръв, плеврална течност и ликвор;
 • Цитогенетичен анализ на костен мозък и периферна кръв;
 • Имунохематологични изследвания;
 • Имунохистохимични изследвания на лимфен възел;
 • Диагностична лапаротомия и спленектомия;
 • Интраплеврално и интралумбално аплициране на цитостатици;
 • Локална лъчетерапия;
 • Възможности за широк спектър апаратни изследвания - рентген, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, ехография;
 • Тясно сътрудничество с Център по нуклеарна медицина и Център по клинична имунология.

СПЕЦИАЛИСТИ:

 • Доц. д-р Ваня Славчева, дм - Началник Клиника по хематология, специалист по вътрешни болести и клинична хематология;
 • Д-р Даниела Пенкова – специалист по вътрешни болести и клинична хематология;
 • Д-р Лъчезар Богданов - специалист по вътрешни болести и клинична хематология;
 • Д-р Ивайло Христов - специалист по вътрешни болести и клинична хематология;
 • Д-р Силвия Нанева - специалист по вътрешни болести и клинична хематология;
 • Д-р Доротея Тодориева-Тодорова- специалист по клинична клинична хематология, асистент, докторант на самостоятелна подготовка;
 • Д-р Мая Легатос - специалист по клинична хематология;
 • Д-р Василена Цинцарска - специализант по хематология;
 • Д-р Ралица Илиева - специализант по клинична хематология;
 • Геновева Атанасова - Старша медицинска сестра.

КОНТАКТИ:
гр. Плевен, ул.”Георги Кочев”8А
тел.: 064/ 886392;
064/ 886393;
064/ 886427.

 

 

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close