гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ГИНЕКОЛОГИЯ

Клиниката по гинекология е създадена като самостоятелна структура на 10 май 2000 година.

Състои се от:

  • Приемен сектор за жени за оперативно и консервативно лечение, лапароскопски и хистероскопски манипулации - Кюретажна зала за извършване на абразии с лечебно-диагностична цел: абразии на пациентки с прогредиентни и инкомплектни аборти и аборти по медицински показатели
  • Предоперационни и операционни за гинекологични и лапароскопски операции. Към операционните зали съществуват стаи за реанимация на оперираните болни.

 

ДЕЙНОСТИ:

Клиниката разполага с 24-часов дежурен акушеро-гинекологичен и анестезионен екип, за оказване на спешна помощ от гинекологично естество и безотказен прием на пациенти.

Извършва се пълният обем гинекологични операции и манипулации, с изключение на някои строго специфични онкогинекологични операции и инвитро оплождане.

Допълнително са въведени модерни техники като:

  • слингоперации при урогинекологично болни
  • уретровезикопексия ретропубика по Маршал-Маркет-Кранц
  • цервикопексия по Широдкар
  • алопластика на Дъгласовото пространство
  • ендоскопска микроинвазивна хирургия
  • хистерескопия

Доц. д-р Йордан Попов, дм
началник клиника

Роден на 1 август 1952 г. във Варна. Завършва Медицинския факултет във Варна през 1977 г., след което работи като акушер-гинеколог в Кубрат, а по-късно в Шумен. От 1981 г. като ординатор, асистент, старши асистент, главен асистент в катедра "Акушерство и гинекология" към ВМИ - Плевен. Доцент и началник на Клиниката по гинекология е от 1995 г. Зам.-ректор по учебната част във ВМИ - Плевен, е от 1996 до 1999 г. Ръководил е катедра "Акушерство и гинекология" към Медицински университет в Плевен. С над 155 публикации в български и над 10 чуждестранни списания, автор и съавтор на една монография, една книга, на 4 раздела в три учебника по акушерство и гинекология и на 1 раздел в учебник по хирургия, редактор на учебник по гинекологична практика, на тестове за теоритичен изпит по акушерство и гинекология за студенти и специализанти и на национални тестове за теоритичен държавен изпит за специалност, на учебна програма "МИНК" за стажант лекари по акушерство и гинекология.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Йордан Попов, дм
Д-р Валя Маринова
Д-р Димитър Иванов
Д-р Гинка Иванова
Д-р Цветко Цветков
Д-р Татяна Бодурска
Ст.ак. Веселка Петрова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 744