гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ГИНЕКОЛОГИЯ

Клиниката по гинекология е създадена като самостоятелна структура на 10 май 2000 година.

Състои се от:

  • Приемен сектор за жени за оперативно и консервативно лечение, лапароскопски и хистероскопски манипулации - Кюретажна зала за извършване на абразии с лечебно-диагностична цел: абразии на пациентки с прогредиентни и инкомплектни аборти и аборти по медицински показатели
  • Предоперационни и операционни за гинекологични и лапароскопски операции. Към операционните зали съществуват стаи за реанимация на оперираните болни.

 

ДЕЙНОСТИ:

Клиниката разполага с 24-часов дежурен акушеро-гинекологичен и анестезионен екип, за оказване на спешна помощ от гинекологично естество и безотказен прием на пациенти.

Извършва се пълният обем гинекологични операции и манипулации, с изключение на някои строго специфични онкогинекологични операции и инвитро оплождане.

Допълнително са въведени модерни техники като:

  • слингоперации при урогинекологично болни
  • уретровезикопексия ретропубика по Маршал-Маркет-Кранц
  • цервикопексия по Широдкар
  • алопластика на Дъгласовото пространство
  • ендоскопска микроинвазивна хирургия
  • хистерескопия

Доц. д-р Йордан Попов, дм
началник клиника

Роден на 1 август 1952 г. във Варна. Завършва Медицинския факултет във Варна през 1977 г., след което работи като акушер-гинеколог в Кубрат, а по-късно в Шумен. От 1981 г. като ординатор, асистент, старши асистент, главен асистент в катедра "Акушерство и гинекология" към ВМИ - Плевен. Доцент и началник на Клиниката по гинекология е от 1995 г. Зам.-ректор по учебната част във ВМИ - Плевен, е от 1996 до 1999 г. Ръководил е катедра "Акушерство и гинекология" към Медицински университет в Плевен. С над 155 публикации в български и над 10 чуждестранни списания, автор и съавтор на една монография, една книга, на 4 раздела в три учебника по акушерство и гинекология и на 1 раздел в учебник по хирургия, редактор на учебник по гинекологична практика, на тестове за теоритичен изпит по акушерство и гинекология за студенти и специализанти и на национални тестове за теоритичен държавен изпит за специалност, на учебна програма "МИНК" за стажант лекари по акушерство и гинекология.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Йордан Попов, дм
Д-р Валя Маринова
Д-р Димитър Иванов
Д-р Гинка Иванова
Д-р Цветко Цветков
Д-р Татяна Бодурска
Ст.ак. Веселка Петрова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 744

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close