гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

От 2014 г. обединява Отделение по Гастроентерология и Клинична хепатология и Гастродиагностично отделение

Доц. д-р Иван Лалев, дм,
Началник Клиника, специалист по вътрешни болести и гастроентерология

Отделение по Гастроентерология и Клинична Хепатология

Началник Отделение: Д-р Десислава Любомирова специалист по гастроентерология, асистент, докторант на самостоятелна подготовка

Доц. Иванка Маринова, д. м – доцент към отделението

Доц. Миглена Стамболийска, д.м.– доцент към отделението

Д-р Захаринка Събева - специалист по вътрешни болести и гастроентерология, асистент

Д-р Мирослава Михайлова - специалист по вътрешни болести и гастроентерология, асистент

Д-р Диляна Стефанова - асистент, специализант по гастроентерология

Д-р Йоана Кръстева - специализант по гастроентерология

Старша Медицинска сестра: Любомира Стойкова

 

ГАСТРОДИАГНОСТИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Разполага със съвременна ендоскопска/видеоендоскопи Olympus Evis exera III/ и ултразвукова апаратура, рентенов апарат тип «С» рамо. Провеждат се:

• ендоскопски диагностични и терапевтични интервенции върху горен и долен стомашно-чревен тракт, жлъчна система и панкреас с възможности за вземане на материал за цитологично и хистологично изследване

• ендоскопска хемостаза – инжекционна, термична и механична при кървящи лезии на хранопровод, стомах, дуоденум

• екстракция на чужди тела

• полипектомии

• ЕРХПГ, папилосфинктеротомии, екстракция на конкременти от жлъчните пътища, поставяне на стентове, ПТХ.

Гастродиагностично отделение осигурява непрекъсната 24-часова специализирана диагностика на всички болни, постъпващи в Спешно отделение, хирургични и терапевтични клиники на УМБАЛ Плевен /остри хеморагии, травматично болни, диагностично и терапевтично неизяснени болни/.

СПЕЦИАЛИСТИ:

Началник Отделение: Д-р Маргарита Влахова - специалист по вътрешни болести и гастроентерология, асистент, докторант на самостоятелна подготовка

Д-р Стефан Байданов - специалист вътрешни болести и гастроентерология

Д-р Горан Сарафилоски - специалист по гастроентерология, асистент

Д-р Зорница Горчева – асистент, специализант по гастроентерология

Д-р Пресиян Василев – специализант по гастроентерология

Адм. Отговорник: Мед. Фелдшер Цветка Точева

За контакти: 064 886 229

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО КЛИНИЧНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ С ХЕПАТОЛОГИЯ заема източното крило на шестия етаж, разположен на територията на Първа клинична база на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД.

Отделението по клинична гастроентерология с хепатология е отделна функционално обособена, административна и териториална структура на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД, която включва:

1.1. Консултативен кабинет, ситуиран към КДБ - № 418

1.2. Стационар с 25 легла към Стационарния блок

1.3. Работни зали на територията на стационара

Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти в стационара е насочена към лежащо болни, спешни и планови пациенти с остри и хронични заболявания на стомашно-чревния тракт и жлъчно-чернодоробната система, които се нуждаят от активно болнично лечение.

В Отделение по клинична гастроентерология с хепатология постъпват пациенти през Консултативния кабинет, насочени от общопрактикуващите лекари, лекари-специалисти или през Спешно отделение на болницата.

Дейността се извършва непрекъснато - 24 часа в денонощието.

За контакти: 064 886 505; 064 886 305; 064 886 508

Към Клиниката по Гастроентерология работят специализирани лекарски комисии по лечение на хроничен хепатит В и хроничен хепатит С, както и за лечение на Болестта на Уилсън.

В клиниката по гастроентерология се обучават студенти по медицина на български и на английски език.

Провежда се практическо обучение и по специалността”медицинска сестра”

Клиниката по Гастроентерология е акредитирана за обучение на специализанти и докторанти по Гастроентерология.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close