гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

От 2014 г. обединява Отделение по Гастроентерология и Клинична хепатология и Гастродиагностично отделение

Доц. д-р Иван Лалев, дм,
Началник Клиника, специалист по вътрешни болести и гастроентерология

Отделение по Гастроентерология и Клинична Хепатология

Началник Отделение: Д-р Десислава Любомирова специалист по гастроентерология, асистент, докторант на самостоятелна подготовка

Доц. Иванка Маринова, д. м – доцент към отделението

Доц. Миглена Стамболийска, д.м.– доцент към отделението

Д-р Захаринка Събева - специалист по вътрешни болести и гастроентерология, асистент

Д-р Мирослава Михайлова - специалист по вътрешни болести и гастроентерология, асистент

Д-р Диляна Стефанова - асистент, специализант по гастроентерология

Д-р Йоана Кръстева - специализант по гастроентерология

Старша Медицинска сестра: Любомира Стойкова

 

ГАСТРОДИАГНОСТИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Разполага със съвременна ендоскопска/видеоендоскопи Olympus Evis exera III/ и ултразвукова апаратура, рентенов апарат тип «С» рамо. Провеждат се:

• ендоскопски диагностични и терапевтични интервенции върху горен и долен стомашно-чревен тракт, жлъчна система и панкреас с възможности за вземане на материал за цитологично и хистологично изследване

• ендоскопска хемостаза – инжекционна, термична и механична при кървящи лезии на хранопровод, стомах, дуоденум

• екстракция на чужди тела

• полипектомии

• ЕРХПГ, папилосфинктеротомии, екстракция на конкременти от жлъчните пътища, поставяне на стентове, ПТХ.

Гастродиагностично отделение осигурява непрекъсната 24-часова специализирана диагностика на всички болни, постъпващи в Спешно отделение, хирургични и терапевтични клиники на УМБАЛ Плевен /остри хеморагии, травматично болни, диагностично и терапевтично неизяснени болни/.

СПЕЦИАЛИСТИ:

Началник Отделение: Д-р Маргарита Влахова - специалист по вътрешни болести и гастроентерология, асистент, докторант на самостоятелна подготовка

Д-р Стефан Байданов - специалист вътрешни болести и гастроентерология

Д-р Горан Сарафилоски - специалист по гастроентерология, асистент

Д-р Зорница Горчева – асистент, специализант по гастроентерология

Д-р Пресиян Василев – специализант по гастроентерология

Адм. Отговорник: Мед. Фелдшер Цветка Точева

За контакти: 064 886 229

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО КЛИНИЧНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ С ХЕПАТОЛОГИЯ заема източното крило на шестия етаж, разположен на територията на Първа клинична база на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД.

Отделението по клинична гастроентерология с хепатология е отделна функционално обособена, административна и териториална структура на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД, която включва:

1.1. Консултативен кабинет, ситуиран към КДБ - № 418

1.2. Стационар с 25 легла към Стационарния блок

1.3. Работни зали на територията на стационара

Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти в стационара е насочена към лежащо болни, спешни и планови пациенти с остри и хронични заболявания на стомашно-чревния тракт и жлъчно-чернодоробната система, които се нуждаят от активно болнично лечение.

В Отделение по клинична гастроентерология с хепатология постъпват пациенти през Консултативния кабинет, насочени от общопрактикуващите лекари, лекари-специалисти или през Спешно отделение на болницата.

Дейността се извършва непрекъснато - 24 часа в денонощието.

За контакти: 064 886 505; 064 886 305; 064 886 508

Към Клиниката по Гастроентерология работят специализирани лекарски комисии по лечение на хроничен хепатит В и хроничен хепатит С, както и за лечение на Болестта на Уилсън.

В клиниката по гастроентерология се обучават студенти по медицина на български и на английски език.

Провежда се практическо обучение и по специалността”медицинска сестра”

Клиниката по Гастроентерология е акредитирана за обучение на специализанти и докторанти по Гастроентерология.