гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Доц. д-р Катя Тодорова
Началник клиника

Доц. д-р Катя Тодорова е лекар-ендокринолог, началник на Университетската клиника по ендокринология при УМБАЛ - Плевен. През 2014 г. е удостоена с почетна грамота „Лекар, на когото българите вярват”. Професионалното развитие на доц. Тодорова включва признати специалности по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната. Има защитен докторат по фармакоикономика на лечението на захарния диабет през бременността. Предшестващите научни интереси са изразени в областта „Диабет и Бременност” и в областта на имунологичните и генетични проблеми на високо-рисковата бременност. Има издадена монография „Диабет и бременност”, участие в учебник по акушерство и други над 50 самостоятелни и колективни публикации в реферирани научни чуждестранни и български медицински журнали.
Доц. Катя Тодорова има много публични и обществени изяви свързани с опазване на здравето на бременните жени с диабет. Член е на Националната Програма по Диабет в Сектора „Майчино и Детско здравеопазване”.

През 1961 г. е обособен Сектор по Ендокринология с 15 легла към Ревмо-кардиологично отделение към бившата Окръжна болница в гр.Плевен. През 1975 год. с оформянето на специализирани клинични звена към ВМИ, Ендокринологично отделение прераства в Клиника по Ендокринология към ВМИ с ръководител доц. д-р Лилия Клечкова и първоначално влиза в състава на катедра “Пропедевтика на вътрешните болести”, а по-късно -преминава към катедра “Вътрешни болести и терапия”.

През 1976 г. като първи асистент към клиниката е назначена с конкурс д-р Н.Калпазанова, в същото време в клиниката работят д-р Цинликов, д-р Цинликова и д-р Кованджиева. През 1981 г. в клиниката с конкурс са назначени д-р Г.Раянова и д-р Т.Русев. През 1982 г. започва работа в клиниката, като асистент д-р Б.Панчева, а през 1986 г. д-р В. Кокарешков. От 1993 г. в клиниката е назначена като ординатор с конкурс д-р Л.Йорданова, а от 2003г. също след конкурс е назначена д-р Силвия Ганева. От основаването на клиниката е обособен Ендокринологичен кабинет в който работят д-р Иванова и д-р Тонева, двете назначени с конкурс.

След пенсионирането на доц. Клечкова през 1995 г. клиниката съществува като отделение по Ендокринология. От 2002 г с назначаването с конкурс на доц. д-р М.Петкова, отделението става Kлиника към катедра “Кардиология, нефрология и ендокринология”, по-късно влиза в състава на катедра “Кардиология, пулмология и ендокринология”. От 2011г., след назначаване с конкурс, Клиниката по ендокринология се оглавява от Доц. д-р Катя Тодорова.

Клиниката по Ендокринология е водещото ендокринологично звено в гр. Плевен. В нея се приемат пациенти с всички заболявания от областта на общата ендокринология и обмяната на веществата от региона и цялата страна. Независимо от общия ендокринологичен профил, върху някои заболявания се поставя акцент: затлъстяване, метаболитен синдром, захарен диабет, преддиабетни състояния, заболявания на щитовидната и половите жлези. В областта на захарния диабет се провеждат и клинични изпитания на нови лекарствени средства. През 2013 г. в Клиниката са се лекували 895 души, а специалистите в поликлиничния й кабинет са консултирали над 5000 души. В момента Kлиниката по Ендокринология и болести на обмяната разполага с 15 легла, от които 4 легла са обособени за интензивно болни.

Всички лекари са утвърдени специалисти, с висок професионализъм и висок морал. В лечебния процес се използват най-нови и съвременни медикаменти и диагностични методи, като се прилага строго индивидуален подход в лечението, насочен към специфичните нуждите на пациента. Клиниката по Ендокринология разполага с болнични стаи, оборудвани за интензивни грижи с функционални легла, кислородна инсталация, ЕКГ, перфузор. Има собствен ехограф за УЗД на щитовидна жлеза. В Клиниката има обособени: Кабинет за обучение на диабетици и Кабинет „Грижи за краката”. Има разработен план и график за регулярно двудневно обучение на лежащо-болните пациенти.

Клиниката по Ендокринология е база за обучение на български и чуждестранни студенти и специализанти по медицина, като в процеса на обучение са включени всички лекари. Образователния процес се провежда в практическа и научно-приложна насока и е онагледен с най-съвременни средства и помагала в специално пригодена за целта учебна зала.

Клиниката по Ендокринология е номинирана и удостоена с грамота за принос към опазване здравето на българския пациент от Националното сдружение на пациентските организации. Доц. Катя Тодорова е удостоена с почетна грамота „Лекар, на когото българите вярват”.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Катя Тодорова
Гл.ас. д-р Гинка Раянова
Гл.ас. д-р Веселин Кокарешков
Д-р Силвия Ганева

Ст.м.с. Катя Хинкова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул." Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 656;
064/ 886 642.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close