гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Клиниката по детски болести е единствената в региона, която съвместява функциите на общинска, районна и университетска болница. Годишно в клиниката постъпват за лечение над 3700 деца.
Осъществява се консултантска дейност по педиатрия в Плевенска, Ловешка, Габровска и Великотърновска област.

Разполага с четири отделения:
Отделение за интензивно лечение на деца Отделение по детска пневмология и фтизиатрия Отделенеие по детска кардиология Отделение по детска клинична хематология

В клиниката функционират единствени за Централна Северна България:

Диабетен център
Онокохематологичен сектор Център на лечение на деца с муковисцидоза

ПРИЕМАТ СЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ДЕЦА:

  • От 0 до 18 години с остри и хронични заболявания
  • С остри отравяния, злокачествени заболявания
  • С вродени заболявания на храносмилателната система (предоперативно и следоперативно лечение)
  • С чужди тела в дихателната система налагащи бронхоскопия

Проф. д-р Ваня Недкова, дм
началник клиника

Родена на 26. 06. 1952 г. в Торос, Ловешка област. Завършва през 1976 г. във ВМИ Варна. Асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра “Детски болести” към ВМИ - Плевен, е от 1978 г. Защитава докторска дисертация през 1994 г. Доцент е от 2002 г.

Има придобити специалности “Детски болести”, “Медицинска генетика” и “Детска гастроентерология”.
Има публикации в 52 български и 7 чуждестранни списания. Участва в Национален проект за генно картиране на муковисцидоза. Председател на Националния комитет по кърмене.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. д-р Ваня Недкова, дм - Началник Клиника по детски болести
Ръководител Катедра по педиатрия,
Специалист: детски болести, детска гастроентерология, медицинска генетика

Доц. д-р Чайка Петрова, дм
Специалист: детски болести, детска ендокринология и болести на обмяната.

Доц. д-р Бойко Шентов, дм
Специалист: детски болести, детска пулмология и фтизиатрия.

Д-р Николай Българанов, дм
Специалист: детски болести, клинична алергология.

Д-р Светла Костова
Специалист: детски болести, клинична хематология

Д-р Венеция Боцова
Специалист: детски болести, детска нефрология

Д-р Соня Дачева, Специалист
Детски болести, детска неврология

Д-р Ирина Халваджиян
Специалист детски болести, детска ендокринология и болести на обмяната

Д-р Лора Камбурова, дм
Специалист: детски болести

Д-р Теодора Стефанова
Специалист: детски болести

Д-р Красимир Денчев
Специалист: детски болести

Д-р Лъчезар Николов
Специалист детски болести

Д-р Наталия Василева
Специалист: детски болести

Д-р Кристина Табакова
Специалист: детски болести

Д-р Надя Коларова-Янева
Д-р Магдалена Маркова - Радева
Д-р Ния Кръстева
Д-р Станимира Елкина
Д-р Айлин Сабри
Ст. м.с. Малинка Иванова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а;
Приемен кабинет 064/886-408
Медицински секретар: 064/886-403
064/886-141