гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Проф. д-р Ваня Недкова, дм
началник клиника

Родена на 26. 06. 1952 г. в Торос, Ловешка област. Завършва през 1976 г. във ВМИ Варна. Асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра “Детски болести” към ВМИ - Плевен, е от 1978 г. Защитава докторска дисертация през 1994 г. Доцент е от 2002 г.

Има придобити специалности “Детски болести”, “Медицинска генетика” и “Детска гастроентерология”.
Има публикации в 52 български и 7 чуждестранни списания. Участва в Национален проект за генно картиране на муковисцидоза. Председател на Националния комитет по кърмене.

Клиниката по детски болести е единствената в региона, която съвместява функциите на общинска, районна и университетска болница. Годишно в клиниката постъпват за лечение над 3700 деца.
Осъществява се консултантска дейност по педиатрия в Плевенска, Ловешка, Габровска и Великотърновска област.

Разполага с четири отделения:

 • Отделение за интензивно лечение на деца
 • Отделение по детска пневмология и фтизиатрия
 • Отделенеие по детска кардиология
 • Отделение по детска клинична хематология

В клиниката функционират единствени за Централна Северна България:

 • Диабетен център
 • Онокохематологичен сектор
 • Център на лечение на деца с муковисцидоза

ПРИЕМАТ СЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ДЕЦА:

 • От 0 до 18 години с остри и хронични заболявания
 • С остри отравяния, злокачествени заболявания
 • С вродени заболявания на храносмилателната система (предоперативно и следоперативно лечение)
 • С чужди тела в дихателната система налагащи бронхоскопия

СПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. д-р Ваня Недкова, дм - Началник Клиника по детски болести. Специалист: детски болести, детска гастроентерология, медицинска генетика
Доц. д-р Чайка Петрова, дм - Специалист: детски болести, детска ендокринология и болести на обмяната.
Доц. д-р Бойко Шентов, дм - Специалист: детски болести, детска пулмология и фтизиатрия.
Д-р Николай Българанов, дм - Специалист: детски болести, клинична алергология
Д-р Светла Костова - Специалист: детски болести, клинична хематология
Д-р Венеция Боцова - Специалист: детски болести, детска нефрология
Д-р Соня Дачева - Специалист Детски болести, детска неврология
Д-р Ирина Халваджиян - Специалист детски болести, детска ендокринология и болести на обмяната
Д-р Лора Камбурова, дм - Специалист детски болести
Д-р Теодора Стефанова - Специалист детски болести
Д-р Красимир Денчев - Специалист детски болести
Д-р Лъчезар Николов - Специалист детски болести
Д-р Наталия Василева - Специалист детски болести
Д-р Кристина Табакова - Специалист детски болести

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

Д-р Надя Коларова-Янева
Д-р Магдалена Маркова - Радева
Д-р Ния Кръстева
Д-р Станимира Елкина
Д-р Айлин Сабри
Ст. м.с. Малинка Иванова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а;
Приемен кабинет: 064/886408
Медицински секретар: 064/886403
064/886141

ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Оказване на психологическа подкрепа и специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти на деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а;
тел.: 064/886403;
0898930337;
e-mail: zdraveumbal@abv.bg