гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Проф. Д-р Р.Н.Радев
Началник

Първо отделение за анестезиология и интензивно лечение:
тел.: 064/ 886-222; 886-155, 886-215, 886-346

Д-р Славейко Богданов
Д-р Антония Узунангелова
Д-р Георги Доцински
Д-р Полина Василева
Д-р Христинка Йорданова
Д-р Николай Маринчев
Д-р Ралица Ставрова
Д-р Красимир Александров
Д-р Сандра Тодосиева
Ст.м.с. Димитринка Боева – Интензивно лечение
Ст.м.с. Иванка Моллова - Анестезиология

 

Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение
Териториално и административно обособена структура на УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ ЕАД-грПлевен. Разположено е на втория етаж в сградата на Клиниката по Неврология и Неврохирургия.

Настоящото отделение се разкрива през 1989год. като сектор по анестезиология,реанимация и интензивно лечение (САРИЛ) към Катедрата по неврология и неврохирургия.

През 1991 год. САРИЛ се преструктурира като сектор към Катедра по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение (КАРИЛ).
През 2013 год. се преструктурира като Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение.

Структура на отделението
Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение има два сектора:

  • Анестезиологичен
  • Реанимационен

Анестезиологичен сектор
Секторът е разположен в базата на операционната на Клиника по неврохирургия.
Основна дейност:обслужване оперативната дейност на Клиниката по неврохирургия.

Реанимационен сектор
Секторът е разположен на същия етаж,непосредствено до операционната зала на Неврохирургия
Основна дейност: интензивно лечение на пациенти от Клиниките по Неврология, Неврохирургия, Инфекциозна клиника, Токсикология.
ВII-ро ОАИЛ постъпват пациенти с нарушения на виталните функции,произхождащи преди всичко от заболявания на Централната нервна система.

Отделението по анестезиология и интензивно лечение осигурява високоспециализирана интензивно лечебна дейност и обезболяване, съобразно с изискванията на добрата клинична практика. Също така доказва настъпила мозъчна смърт и поддържа,подготвя осъществяването на донорство.

Отделението е снабдено със съвременна анестезионна и реанимационна апаратура. Разполага с 6 реанимационни легла. Осигурява анестезионно покритие на неврохирургичните интервенции.

ЩАТНА ОКОМПЛЕКТОВАНОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Персонал в II-ро Отделение по анестезиология и интензивно лечение:

Лекарски състав:

Д-р Венцислав Цветков
Завеждащ отделение

Д-р Иво Стефанов
Д-р Катя Любенова
Д-р Георги Димитров

Всички лекари са със специалност анестезиология и интензивно лечение

Медицински сестри:
старша медицинска сестра с образователна квалификационна степен“Магистър“,специалност „Управление на здравните грижи“ -Ст.м.с.Катя Владимирова
4 анестезиологични медицински сестри, с образователна квалификационна степен“бакалавър“.
5реанимационнимедицинки сестри, с образователна квалификационна степен „бакалавър“
6 санитари

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close