гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

АКУШЕРСКА КЛИНИКА

Акушерска клиника е създадена като самостоятелна структурна единица на 18 май 2000 година. Разполага със съвременно оборудван Родилно-операционен блок, в който са разгънати приемен сектор, две предродилни и родилни зали, следродилна зала и операционна зала.

ДЕЙНОСТИ:
Обслужва раждащи жени и родилки след нормално и оперативно раждане.

Акушерска клиника разполага с възможности за ултразвукова и кардиотокографска диагностика.

В съчетание с високата професионална квалификация на персонала това дава възможност за съвременна диагностика и лечение.
Клиниката е утвърден консултативен център.

Прилагат се всички съвременни методи за проследяване на родилния процес и коригиране на отклоненията му Въведени са нови методи за водене на раждането, като се използват всички акушерски оперативни интервенции

Доц. д-р Стоян Танчев, дм
началник клиника

Роден във Враца през 1945 г. Завършва във ВМИ - София, през 1969 г. Защитава дисертационен труд на тема: "Хипо-физоовариални взаимоотношения при болни с хронични бъбречни заболявания" през 1983 г. Специализира оперативна и лапароскопска гинекология в Полша, Франция и Канада. Разработва многостранно проблеми по специалността "Акушерство и гинекология", но основните научни интереси са насочени към проблеми на ръководене на родилния процес, фетален дистрес, репродуктивно здраве и контрацепция, гинекологична ендокринология и хормонолечение. Има над 130 научни публикации в български и международни издания. Съавтор е на учебник по акушерство и монография "Проблеми на физическото развитие на новороденото". Участва в Национални, Европейски и Световни конгреси, споделяйки българския опит с научни доклади по перинатология, микробиология на влагалището, хормонална контра-цепция и климактерична медицина. Ръководи катедра "Акушерство и гинекология" към МУ - Плевен.

 

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Стоян Танчев, дм
Д-р Мирослав Цафаров
Д-р Юрка Гешева
Д-р Динка Димитрова
Д-р Пепо Партенов
Д-р Михаил Цветков
Д-р Вася Георгиева
Ст.ак. Лариса Горанова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел. 064/ 886 676

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close