гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение за Диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания

Д-р Огнян Начев
началник отделение

Роден на 18 май 1957 г. Завършва висше образование по медицина през 1983 г. във ВМИ - Плевен. Започва работа като ординатор в клиника по белодробни болести. Придобива специалност “Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”. Многократни участия в Национални и Международни симпозиуми по ендокринология. Участва в програма за Превенция и борба с туберкулозата.

Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания /ОДНБПФЗ/ е разположено в самостоятелна сграда на ул.”Кирил и Методий” № 20, собственост на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД -Плевен и е устроен както следва:

Първи етаж – регистратура с необходимата картотека, патофункционален кабинет (ЕКГ и спирометрия, манту), един приемно – консултативен кабинет по детска пневмофтизиатрия, клинична лаборатория, тоалетна за пациенти.

Втори етаж – два приемно – консултативни кабинета, рентгенова зала със скопичен и графичен пост, рентгенова лаборатория, кабинет за административна дейност, тоалетна за персонала.

Трети етаж – там е разположен архива и складове с консумативи.

В ОДНБПФЗ постъпват и се лекуват следните контингети болни:
1.Болни с всички форми и фази на белодробна и извънбелодробна ТБК
2. Болни с остра дихателна недостатъчност в резултат на: бронхиална астма, пневмония, белодробна тромбоемболия, пневмоторакс, масивно кръвохрачене, шок, масивен плеврален излив.
3. Болни с изострена хронична дихателна недостатъчност: ХОББ, инфектирани бронхиектазии, пневмофиброза и др.
4. Болни с проява на застойна сърдечна недостатъчност, насложени на белодробно заболяване.
5. Диспансеризирани болни в ОДНБПФЗ.
6. Контактни болни на туберкулозна инфекция.
7. В ОДНБПФЗ се извършват профилактични прегледи на групи от хора работещи в производства със запрашена среда.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Огнян Начев
Доц. Бойко Шентов
Д-р Галина Стефанова
Д-р Стефан Личев

Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания работи по европейска „Програма за превенция на туберкулозата”.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Св. Св Кирил и Методий" 20,
тел.: 064/ 802 994 - регистратура;
064/ 838 046 - началник.