гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ

Доц. д-р Петко Лисаев, дм
началник отделение

Роден на 2 януари 1949 г. в Пловдив. През 1977 г. завършва ВМИ-Пловдив, след което в продължение на две години работи като участъков лекар. Асистент, старши асистент и главен асистент в Катедрата по съдебна медицина към ВМИ -Плевен, е от 1979 г. Доцент е от 1989 г. със специалност "Съдебна медицина". Има 30 публикации в български и 4 в чуждестранни списания. Автор е на монографиите "Медицинска деонтология и медицинско право", "Евтаназия или медицински контрол на умирането и смъртта". Автор е на раздели от учебника по съдебна медицина и деонтология и от ръководството за практически упражнения за съдебна медицина.

Отделението е създадено към Окръжна болница - Плевен, с пръв завеждащ д-р Пенко Тотев. Със създаването на ВМИ - Плевен, отделението влиза в структурата на Катедра по съдебна медицина на ВМИ - Плевен. С началото на реформите в здравеопазването и отделянето на УМБАЛ - Плевен, от МУ - Плевен, се обособява като самостоятелна структура към болницата Отделение по съдебна медицина.

Дейността на отделението е експертна по своята същност с две основни направления:

  • Съдебна патология
  • Клинична съдебна медицина
    Прегледи за освидетелстване на живи лица, пострадали при ПТП, злополуки, физически инциденти
  • Изготвяне на съдебномедицински експертизи по нареждане на следствие, прокуратура и предварителни производства
  • Извършване на аутопсии на починали лица
  • Лабораторни изследвания и съдебномедицински тестове
  • Експертизи за оценяване на качеството на медицинската дейност при съмнения за допуснати грешки и пропуски
  • Експертизи за застрахователни институции и осигурителни дружества

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Петко Лисаев, дм
Д-р Данчо Деков
Д-р Сергей Деянов
Д-р Пламен Доровски

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул "Св. Климент Охридски" 1
тел.: 064/884 233;
064/884 249.

Доц. д-р Петко Лисаев, дм
началник отделение

Роден на 2 януари 1949 г. в Пловдив. През 1977 г. завършва ВМИ-Пловдив, след което в продължение на две години работи като участъков лекар. Асистент, старши асистент и главен асистент в Катедрата по съдебна медицина към ВМИ -Плевен, е от 1979 г. Доцент е от 1989 г. със специалност "Съдебна медицина". Има 30 публикации в български и 4 в чуждестранни списания. Автор е на монографиите "Медицинска деонтология и медицинско право", "Евтаназия или медицински контрол на умирането и смъртта". Автор е на раздели от учебника по съдебна медицина и деонтология и от ръководството за практически упражнения за съдебна медицина.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Петко Лисаев, дм
Д-р Данчо Деков
Д-р Сергей Деянов
Д-р Пламен Доровски

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул "Св. Климент Охридски" 1
тел.: 064/884 233; 884 249

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close