гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

д-р Рени Иванова Цветкова
Началник отделение

Дата и място на раждане: 16.12.1964 г., гр. Лом
Образование:

 • Руска гимназия „ Димитър Благоев” гр. Лом 1978-1982
 • МУ – Плевен 1982г.-1988г.

Академични позиции:

 • асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” – 1989г.
 • ст. асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” – 1994г.
 • гл. асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” - 1997г.

Специализации - Патоанатомия и цитопатология -1994г

Преподавателска дейност - Практически занятия по Обща и Клинична патоанатомия ( българо-езично обучение и проблечно-базирано обучение)

Научни интереси:

 • Патология на отделителната система
 • Гинекологична патология
 • Белодробна патология
 • Детска патология

Членство в научни организации:

 • Българско дружество по Патоанатомия
 • EATA

Езикова квалификация:

 • Английски език – писмено и говоримо
 • Руски език – писмено и говоримо

В отделението са обособени три основни сектора :
БИОПСИЧЕН СЕКТОР със специализирани лаборатории за:
- Хирургични и есцизионни биопсии
- Ендоскопски, тънкоиглени и биопсии от лимфопролиферативни заболявания
- Хистохимична и имунохистохимична лаборатория
Основните хистологични дейности са:
- Поставяне на хистологична диагноза на болестния процес при рутинно обработени биопсии с производствен цикъл 48 – 72 часа.
- Спешна интраоперативна диагностика (гефрири) с проиводствен цикъл 20-30 мин.
- Имунофенотипизиране на малигнени лимфоми, епителни, мезенхимни, пигментни, ендокринни и мозъчни тумори и др.
- Референтна лаборатория за определяне на HER 2 статус, ER, PR при рак на гърдата
В рамките на дейността на УМБАЛ „Договорни партньори” с други лечебни заведения и платени медицински дейности по ценоразпис отделението има договори с 7 лечебни заведения и извършва:
- консултативна дейност на биопсични материали за второ мнение;
- имунохистохимични изследвания на лечебни заведения без такава дейност;
- изследване на задължителния рецепторен статус на пациенти с рак на гърдата;
-определяне на хистогенеза и първична локализация на злокачествени тумори по искане на Онкокомитети към други лечебни заведения в страната.

ЦИТОЛОГИЧЕН СЕКТОР
Намира се в Онкологичния център
Основните дейности са:
- Цитологичен скрининг на гинекологични цитонамазки за ранно откриванена рак на маточната шийка
- Клинична цитодиагностика на четкови, аспирационни, пункционни материали и лаважи.
- Интраоперативно спешно цитологично изследване

НЕКРОПСИЧЕН СЕКТОР
Основните дейности са:
- Извършване на патоанатомични аутопсии
- Участие в изготвяне на съдебномедицински експертизи заедно със съдебномедицински експерти
- Клинико-анатомични и клинико-биопсични конференции по проблемни клинични случаи

Отделението е оборудвано с хистокинет, парафинова станция, гефрирен апарат, 6 микротома, автостейнер, термостат, автоклав, микровълнова печка.
Обемът на дейсност и оборудването на Отделението отговарят на ІІІ ниво на компетентност съобразно Закона за здравеопазването за качество в областта на Клиничната патология.

СПЕЦИАЛИСТИ :
д-р Рени Иванова Цветкова – Началник отделение – асистент
проф. д-р Савелина Любенова Поповска, дмн
доц. д-р Иван Недков Иванов
д-р Елена Симеонова Маркова –лекар-асистент
д-р Йордан Димитров Йорданов – лекар-асистент
д-р Татяна Маринова Бетова – лекар-асистент
д-р Маргарита Радева Николова – лекар-асистент
д-р Милен Петров Караиванов – лекар-асистент
д-р Теменужка Веселинова Мирчева- лекар-асистент
д-р Албена Тодорова Байчева – лекар-хонорован асистент, Отговорник цитологична лаборатория
д-р Елица Петрова Тодорова-Краевска – лекар-специализант, хонорован асистент
д-р Росен Стилянов Бончев – специализант

ст. мед. лаб. Любомир Лазаров