гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Консултативно-диагностичен блок

Д-р Ваня Иванова
Началник КДБ

Завършва висше образование по медицина през 1980 г. във ВМИ-Плевен. Придобива специалности “Вътрешни болести” през 1988 г. и “Ендокринология” през 1990 г. Завършва специалност Магистър по “Застраховане и социално дело” през 2006 г. Работи в клиниката по ендокринология и до момента. Многократни участия в Национални и Международни симпозиуми по ендокринология.

Консултативно-диагностичният блок е звеното, от което започва пътят на пациента в “УМБАЛ Д-р Г. Странски" ЕАД Плевен. Тук всеки пожелал да получи здравна услуга се среща с високоспециализирания медицински персонал, точна организация и професионализъм в унисон с изискванията за добра медицинска практика.

Регистратурите на Първа и Втора клинична база са точки от Болничната информационна система. Там всички постъпващи пациенти получават уникален идентификационен номер, което позволява във всеки един момент да се проследи движението им в лечебното заведение.

Първи етаж

Регистратура тел. 064/886 352
107 Ортопедичен кабинет тел. 064/886 484
110 Неврологичен кабинет - тел. 064/886 491

Трети етаж (на територията на ДКЦ Плевен)

307 Алергологичен кабинет - тел. 064/886 435

Четвърти етаж

402 Вътрешен кабинет - тел. 064/886 424
405 Ревмокардиологичен кабинет - тел. 064/886 469
404 Ендокринологичен кабинет - тел. 064/886 436
407 Хирургичен кабинет - тел. 064/886 350
408 Анестезиологичен кабинет - тел. 064/886 350
410 Урологичен кабинет - тел. 064/886 451
411 Очен кабинет - тел. 064/886 251
413 Нефрологичен кабинет - тел. 064/886 325
415 Кабинет “Началник КДБ” - тел. 064/886 214
418 Гастроентерологичен кабинет - тел. 064/886 378

Кабинети на територията на клиниките в Първа клинична база

Хематологичен кабинет - тел. 064/886 427 в Клиника по хематология
Противобесен кабинет в структурата на “Инфекциозни болести”
Приемен кабинет “Инфекциозни болести” - “Детска клиника”,
“Професионални заболявания” са стациониран в съответната
клиника.

Kабинети във Втора клинична база
Аудиометричен кабинет в Клиника по УНГ болести
УНГ кабинет в Клиника по УНГ болести
Акушеро-гинекологичен кабинет в структурата на Клиника по акушерство и гинекология - тел.: 064/ 886 638
Кабинет "Вътрешни болести" - на територията на Втора клинична база - тел.: 064/ 886 620
“Пропедевтика на вътрешните болести”

Кабинетите осъществяват високо специализирана медицинска помощ на пациенти нуждаещи се от хоспитализация, предоперативни консултации, консултации след изписване съгласно нормативната база. В звеното се обслужват и амбулаторни пациенти, пожелали да проведат профилактични прегледи или да получат друга здравна услуга.

 

СПЕЦИАЛИСТИ ТЕРАПЕВТИ:

Д-р Ваня Иванова
Д-р Емилия Стойкова
Д-р Валентин Ганчев
Д-р Венцислав Ножаров
Ст.м.с. Надя Димитрова