гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Консултативно - диагностичен блок

Консултативно-диагностичен блок

Получавате здравни услуги от високоспециализиран медицински персонал.

Повече
Отделение по инвазивна кардиология

Повече
Клиника по образна диагностика

Тя е част от катедрата по Рентгенология и радиология при МУ-Плевен, създадена през 1976 г.

Повече
Клинична лаборатория

Разполага с модерна лабораторна апаратура.

Повече
Лаборатория по Микробиология и вирусология

Повече
Лаборатория по Имунология

Лабораторията е създадена през 1981 г. под ръководството на проф. д-р Е. Йорданова.

Повече
Лаборатория по Медицинска генетика

Високо специализирано диагностично-консултативно звено.

Повече
Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия

Повече
Отделение за гастроентерологична диагностика

Повече
Отделение за диспансерно наблюдение на болни с психични заболявания

Повече
Отделение за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания

Повече
Отделение за Диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания

Повече
Кабинети за неинвазивна диагностика по кардиология

Повече
Отделение по съдебна медицина и деонтология

Повече
Отделение по Обща и клинична патология

Повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close