ID 9077275 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: Доставка на лекарства за диагностика и профилактика на туберкулоза и съдови заболявания”, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Докуметация 15.06.2018 г.
642 KB
pdf Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 26.06.2018 г.
121 KB
pdf Протокол №1 03.07.2018 г.
110 KB