Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: “Абонаментна поддръжка на специализиран софтуер на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, включваща програмните продукти – Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-WEB, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР”.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 27.03.2014г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Покана 312 KB
doc Приложения 263 KB