УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

III-ТА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА (по обща психиатрия и зависимости)

III-ТА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА (по обща психиатрия и зависимости)

Разкрита първоначално като самостоятелна структура към Висш Медицински Институт - гр. Плевен, клиниката съществува от 1977 г. и впоследствие става част от стацинарния блок на  УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД. Лекуват се пациенти от цялата страна, приоритетно се обслужват нуждаещите се от Плевенска, Великотърновска, Ловешка и Габровска област. Капацитетът на клиниката е 22 легла, като годишно преминават над 500 пациента.

ПРОФИЛ НА КЛИНИКАТА:

Разстройства дължащи се на употреба на психоактивни вещества (злоупотреба и зависимост), разстройства на настроението (депресия, биполарно разстройство), тревожни разстройства (паническо разстройство, фобийни разстройства, генерализирано тревожно разстройство и др.), шизофрения и други остри и хронични психотични разстройства, хранителни разстройства (анорексия и булимия) разстройства на съня, когнитивни разстройства (деменции), личностови разстройства и др.

Клиниката е с близо 20-годишен опит в областта на клиничните изпитвания на медикаменти повлияващи централна нервна система (ЦНС) разработвани от водещите световни фармацевтични компании: антидепресанти, антипсихотици, стабилизатори на настроението и антиманийни медикаменти, медикаменти за деменция при болестта на Алцхаймер, средства повлияващи алкохолна и никотинова зависимост и др.

СПЕЦИФИЧЕН ПРОФИЛ:

 

Диагностика и лечение на проблемна употреба на психоактивни вещества (злоупотреба и зависимост) придружена от коморбидно психично разстройство: депресия, биполарано разстройство, шизофрения или друго психотично разстройство, личностово разстройство и др. Клиниката работи в тясно сътрудничество с извънболнична програма за субституиращо метадоново лечение на пациенти с опиоидна зависимост, както и с група за подкрепа на пациенти с алкохолна зависимост („Анонимни алкохолици“). Предлага индивидуална и групова психотерапия водена от сертифициран клиничен психолог. Извършва пълен набор от психологични тестувания със съвременни оценъчни инструменти и скали, включително и компютюризирани такива. На разположение на пациентите е социален работник предоставящ психосоциални консултации и услуги. 

 

НАЧАЛНИК КЛИНИКА

Доц. Д-р К. Стойчев, д.м.

Доц. Д-р Калоян Стойчев е роден през 1975 в гр. Плевен. Завършва Медицински Университет - гр. Плевен през 2000 г. и от 2001 до 2003 г. е лекар-ординатор в Държавна Психиатрична Болница гр. Ловеч, като от 2002 г. е задочен докторант по психиатрия към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ-Плевен. През 2003 г. постъпва в III-та психиатрична клиника на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ гр. Плевен. От 2006 г. има призната специалност „Психиатрия“, а през 2007 г. след конкурс е назначен за асистент към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ-Плевен, където последователно заема длъжностите асистент, ст. асистент и главен асистент. През 2010 г. от Висшата Атестационна Комисия (ВАК) му е присъдена образователна и научна степен „Доктор“ след успешно защитен дисертационен труд на тема „Коморбидни тревожни и афективни разстройства при пациенти с вредна употреба на алкохол и с алкохолна зависимост“. През 2013 г. с конкурс е избран за „Доцент“ към Катедра „Психиатрия и медицинска психлогия“ на МУ-Плевен. От юни 2014 г. заема длъжността Началник на III-та психиатрична клиника. Доц. Д-р К. Стойчев е член на Българската психиатрична асоциация, Българското дружество по биологична психиатрия, както и на European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), International College of Neuropsychopharmacology (CINP) и World Federation of Societies of Biological Psychiatry. Владее английски, немски и руски език.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. Д-р Мария Александрова, д.м.

Гл. Ас. Д-р Димитър Киров

Д-р Красимир Иванов

Медицински фелдшер Александър Александров

Психолог Калина Иванова

КОНТАКТИ:

Началник клиника: +359 64 886 844

Доц. Д-р М. Александрова: +359 64 886 867

Д-р Димитър Киров: +359 64 886 847

Д-р Красимир Иванов: +359 64 886 863

Секретар: +359 64 886 858

Сестри: +359 64 886 845

Факс: +359 64 886 857

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА  ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  И ДНЕВЕН СТАЦИОНАР
Отделението осъществява амбулаторно-консултативна помощ в областта на психиатрията за Плевенския регион, както и за желаещите от цялата страна. В отделението функционират 3 психиатрични диагностично-консултативни кабинета и 2 кабинета за психологична диагностика и консултации. ДЕЙНОСТИ:

 

1. Диспансерна дейност;

2. Психиатрични прегледи и консултация;

 

3. Психологически изследвания (психодиагностика);

4. Психологически консултации при:

- соматични заболявания; психични болести; разстройства на социалната адаптация; кризи;

5. Извършване на социални дейности при психично болни;

6. Психосоциална рехабилитация;

7. Експертна дейност (съдебно-психиатрична и трудово-правна);

Към отделението функционира дневен стационар, специализиран за диагностика и лечение на:

1. Невротични, сързани със стрес и соматоформни разстройства.

2. Афективни разстройства;

 

3. Шизофрении без тежки поведенчески разстройства;

 

4. Органични разстройства на личността;

 

5. Зависимост към алкохол и психоактивни вещества и други;

 

 

Д-р Людмил Тумбев - Началник отделение Тел. 064/886-586

СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Людмил Тумбев

Д-р Васил Василев

Д-р Диана Бъркашка

Ст.м.с. Албена Крумова

 

 

 

 
You are here: Начало ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА