УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Първа психиатрична клиника (мъже)

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:

Шизофрения, шизотопни и налудни разстройства, афективни психози
Симптоматични психични разстройства
Невротични разстройства, свързани със стрес и соматоформни разстройства
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества, в т.ч. и алкохолДоц. д-р Пепа Димитрова, дм
началник клиника

Родена на 19 юни 1946 г. През 1971 г. завършва МА - София. От 1974 г. е завеждащ ДЮК. От 1975 г. е редовен асистент към катедра “Психиатрия” към ВМИ -Плевен. През 1990 г. защитава дисертация на тема: “Клинико-катамнестично проучване на шизофренно болни, лекувани с депоневролептици.” От 1994 г. е доцент и е съавтор на учебник по психиатрия.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Пепа Димитрова, дм
Д-р Люба Казакова
Д-р Соня Димитрова
Д-р Павлина Радева
Ст.м.с. Павлинка Симеонова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ж.к. "Сторгозия", тел.: 064/ 886 855; 886 849


 

 
You are here: Начало ОБЩА ПСИХИАТРИЯ