Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-62 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 06.04.2021 г.
164 KB
pdf Протокол 13.05.2021 г.
325 KB
pdf протокол № 2 20.05.2021 г.
145 KB
pdf Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител 20.05.2021 г.
68 KB
pdf Протокол №3 27.05.2021 г.
169 KB
pdf Решение класиране 28.05.2021 г.
281 KB
pdf Решение класиране2 07.07.2021 г.
114 KB
rar Договори 30.08.2021 г.
2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка 30.08.2021 г.
212 KB