Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-55 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 28.06.20201 г.
99 KB
pdf Протокол 28.09.2021 г.
402 KB
pdf Протокол №2 05.10.2021 г.
851 KB
pdf Решение класиране 07.10.2021 г.
292 KB
rar Договори 25.11.2021 г.
1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка 25.11.2021 г.
196 KB