Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-54 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 20.07.2021 г.
91 KB
pdf Протокол 28.09.2021 г.
441 KB
pdf Решение класиране 04.10.2021 г.
175 KB